Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut

KAIVAUSKERTOMUS 1995


6.5. Yksikköluettelo 

 

Seuraavalla sivulla alkavaan luetteloon on listattu yksiköt numerojärjestyksessä. Eri sarakkeilla tarkoitetaan seuraavaa:

Ynro = yksikkönumero
Xkoord = X-koordinaatin suurin laajuus
Ykoord = Y-koordinaatin suurin laajuus
T (tyyppi) = yksikön laatu (1=maa, 2=puu, 3=jokin muu)
K1, K2, K3, K4, K5 = kartat, joissa yksikkö esiintyy
Vari = yksikön väri
Raekoko = maan raekoko
Tiiv = maan tiiviys
Paamlj = päämaalaji (Huom! arvona voi olla pelkkä "maa", mikä tarkoittaa sitä, että yksikössä on sekaisin useampia maalajeja, joista silmämääräisesti mikään ei ole dominoiva)
Lisamlj1, 2, 3 = lisämaalajit
Hiili1 = hiili ja noki sanallisesti kuvailtuna
H2 = hiili ja noki numeerisesti (1=jonkin verran, 2=huomattavan runsaasti)
Muuta = vapaamuotoinen kuvaus
MH = onko puujäänne maatunut (m) vai hiiltynyt (h)
Syyt = puujäänteen syiden suunta
Rakenne = onko puujäänne osa rakennetta

 

Osa puujäänteitä koskevaa tietoa on listattu taulukon loppuun (kts. sivut 81-82).


Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut