JOULUA EI KOSKAAN TULE
Iäti keskeneräinen teos. 12. versio. 22.3.1995.

1. Kuolema seuraa toistaan. Joulua ei koskaan tule. Lahjat on jo jaettu. Kaikki mitä voit omistaa on kallosi sisällä.

2. Tunne vihollisesi. Et tarvitse mitään mitä sinulla ei jo ole. Kun kerran et ole nälkään kuolemassa, niin elämäsi mielekkyys ei riipu siitä mitä teet vaan siitä mitä ajattelet.

3. En usko hyvän ja pahan olemassaoloon. Jokaisen yhteiskunnan moraalikoodit ovat kulttuurin tuotetta ja muokkautuvat aina yhteiskunnan valtaeliitin, eli yleensä rikkaiden, työkaluiksi ja vallanpitäjien tarpeisiin, ylläpitäen status quota. Yhteistä hyvää on vain silloin tällöin. Jokainen on pihvi jollekin toiselle. Eläminen on tappamista, synnyttämistä ja joskus samalla muutakin. Olemme erillisiä ja rajallisia olentoja: Mikä on sinulle hyvää voi olla minulle pahaa ja päinvastoin. Harmoniaa ei ole: Olemassaolo koostuu yhteensovittamattomien vastakohtien välisistä jännitteistä.

4. Perheitä on siksi että yksin on kuuro, eikä kuurona voi laulaa, ja jos ei laula, niin ei tunne. Veljeyttä voi tuntea muutamaan ihmiseen, tunnistaa heissä itsensä ja siten nähdä lisää itseänsä, tuntea olevansa enemmän olemassa.

5. En usko että on onnellisuutta. Luonnon koneistossa kipu on kaiken perimmäinen motivaattori. Ja mitään ei voi olla luonnon ulkopuolella. Aistiville olioille olemassaolo on kipua. Uskon että elämä koostuu kivusta ja helpotuksesta. Vain kun sekä kipu että kivun hetkellisen taukoamisen aiheuttama helpotus ovat olemassa ja vuorottelevat sopivan kokoisena aaltoliikkeenä, voi elämänsä mieltää elämisen arvoiseksi. Kipu on tyhjyyden kivikyrpä ja voit vain yrittää tulla halukkaaksi vituksi - se nai sinua joka tapauksessa.

6. Ateistille huumori voi olla välttämätön jumalallistumisen muoto. Naurettavuus on etuoikeutemme.

7. Vain kuolevaisuus antaa meille mahdollisuuden projisoida henkilökohtaista merkitystä ja tarkoitusta elämäämme tarkoituksettomassa maailmassa.

8. Kuolema työssään on elämä.

CHRISTMAS NEVER COMES
A work permanently in progress. 12. version. 22.3.1995

1. A death follows another death. Christmas never comes. The presents have already been given. Everything you can own is inside your skull.

2. Know your enemy from your friends. You don't need any thing that you don't already have. You are not dying of hunger so how meaningful your life is to you depends not on what you do but on what you think.

3. I don't believe in the existence of good and evil. Moral codes in any given society are the product of culture and always become tools for the society's power-elite, usually the rich, and adapt to the ambitions of those in power, maintaining the status quo. The common good only occasionally exists. Everybody is beefsteak to somebody else. To live is to give birth, to live is to kill, and sometimes, simultaneously, it is something else too. We are separate, discontinuous beings: Your good can be my evil, and vice versa. Harmony does not exist: Existence consists of incompatible opposites that often attract.

4. Families exist because alone one is deaf, and the deaf can't sing, and if you don't sing, you can't feel. Through brotherhood you can recognize yourself in a few others and thus see more of yourself, feel more existent.

5. I don't believe that there is happiness. In the machinery of nature pain is the prime motivator behind all, and nothing can be outside nature. To sentient beings to be is to be in pain. I believe that life consists of pain and relief. Only when both the pain, and the relief we feel when the pain occasionally for a moment ceases, exist, and are of suitable size and in bearable balance, it is possible to find one's life worth living. The pain is the stone dick of void and all you can do is become a willing pussy - it'll fuck you anyway.

6. For an atheist, humor can be an indispensable way to become God. Ridiculousness is our privilege.

7. Only mortality gives us the possibility to project personal purpose and meaning onto our lives in a meaningless world.

8. Life = Death at work.

TEEMU MÄKI