USIX logo
Interact logo


USIX Interact sloganSOVELLUSALUEET


Hankkeen tutkimus- ja kehitystyötä voidaan hyödyntää esimerkiksi seuraavalla neljällä sovellusalueella:

  • Keskusteleva neuvontapalvelu

  • Esimerkkejä keskustelevan neuvontapalvelun sovelluksista ovat mm. call center -palvelut, joissa muodostetaan joustava liittymä käyttöohjeisiin tai vikatilanteita koskevaan neuvontaan. Perustana oleva tieto muuttuu ja sitä päivitetään jatkuvasti.

  • Keskusteleva tietopalvelu

  • Keskusteleva tietopalvelu avustaa vuorovaikutteisesti käyttäjää löytämään haluamansa tiedon. Kyseessä voi olla esimerkiksi tiedonhaun puheliittymä tai keskusteleva lakikirja. Järjestelmä ohjaa tiedon hakijaa keskustellen.

  • Keskusteleva palveluhakemisto

  • Keskusteleva palveluhakemisto ohjaa käyttäjänsä oikeaan palveluun tai sovellukseen.
  • Keskusteleva järjestelmäohjaus

  • Käyttäjä voi ohjata järjestelmää luonnollisella kielellä keskustellen. Esimerkki palvelusta on puhelimen toimintojen ohjelmointi.

Kaikissa sovellusalueissa keskeisenä tekijänä on vuorovaikutuksellisuus. Käyttäjä voi ilmaista itseään luonnollisella kielellä ja haluttuun tulokseen pyritään mahdollisimman paljon inhimillistä keskustelua muistuttavalla tavalla. Järjestelmä pyrkii ohjaamaan käyttäjää eteenpäin palvelussa tai sovelluksessa myös esimerkiksi silloin, kun sovellusalueen terminologia tai käsittellinen rakenne ei ole käyttäjälle tuttu. Tässä voidaan ottaa huomioon myös erilaiset erityisryhmät kuten kuurot, sokeat ja vaikeasti heikkonäköiset.

Sovellusalueilta määritellään hankkeen aikana relevantteja pilottikohteita.

<< TakaisinPäivitetty: 26.02.2002