Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut

KAIVAUSKERTOMUS 1994


LIITE 4:1

 

SPOT-TESTI

Tasokaivausalueelta otettiin kolmannesta kerroksesta sarja maanäytteitä, jotka testattiin ns. tahra- eli spot-testillä. Samoin testattiin koekuopista otetut näytteet.

Testi suoritettiin seuraavasti:

Tuhkattomalle, pidikkeeseen asetetulle suodatinpaperille laitettiin veitsenkärjellinen maanäytettä. Näytteelle pipetoitiin 3 tippaa liuosta A, 30 sekunnin kuluttua 3 tippaa liuosta B. 3 minuutin kuluttua pipetoitiin kiinniteliuos.

Reagenssit

liuos A

35 ml 5N-suolahappoa
5 g ammoniummolybdaattia
100 ml tislattua vettä

liuos B

500 mg askorbiinihappoa
100 ml tislattua vettä

kiinniteliuos

1 osa natriumsitraattia
2 osaa tislattua vettä

Värimuunnos tarkastettiin heti. Sinistymän arvioinnissa käytettiin asteikkoa 1-3 (1 = vähän tai ei ollenkaan, 2 = jonkin verran, 3 = paljon fosfaattia).

Arvioinnissa tarkasteltiin värin tummuutta sekä renkaan laajuutta. Koska testi ei ole numeerinen, on muistettava sen subjektiivinen luonne tulosten arvioinnissa. Tasokaivausalueen näytteiden sinistymät arvioi kaksi eri henkilöä toisistaan riippumatta (Taina Pietikäinen ja Tapani Rostedt).

Koekuoppanäytteet arvioitiin vain yhden kerran. Näytteiden järjestys oli mielivaltainen eikä näytteenottopaikan koordinaatteja pidetty arviointia tehtäessä näkyvillä. Tasokaivausalueen näytteet on otettu koordinaatin osoittamasta pisteestä, koekuoppanäytteet on otettu noin 5 cm kyntökerroksen alapuolelta. Spot-testin tulos on esitetty seuraavan sivun taulukossa.

 

Katso tulokset toiselta sivulta.

 

Takaisin sisällysluetteloon.


Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut