Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut

KAIVAUSKERTOMUS 1994


 

8.3. VALOKUVALUETTELOT

Kaivausalueen pohjoisosalla tarkoitetaan profiilin x=102,5 pohjoispuolella olevaa aluetta ja kaivausalueen eteläosalla profiilin eteläpuolista aluetta.

Kuvaaja on Taina Pietikäinen, jollei toisin mainita.

 

8.3.1. Diapositiiviluettelo

TYA D 260:1-128

1 Yleiskuva kaivausalueesta ennen turpeenpoistoa. Kuv. lännestä.

2 Kuten edellä, kaivaja Päivi Sillanpää. Kuv. luoteesta

3 Kaivausalueen paaluttaminen, kaivajat Päivi Sillanpää, Timo Evesti ja Petra Lahtela. Kuv. luoteesta.

4 Ryhmä 1 poistaa turvetta, (vasemmalta) Jonni Lahti, Manne Nevakko, Päivi Sillanpää, Juha Virko, Petra Lahtela, Anu Kaisti, Eeva-Maria Kumpulainen ja Jani Lenkkeri. Taustalla vasemmalla Linnasmäki. Kuv. kaakosta.

5 Koekuoppa nro 51, länsiprofiilissa hiiltä ja puuta. Kuv. idästä. 6 Koekuoppa nro 51 loppuun kaivettuna. Länsiprofiilissa tumma raita sekä hiiltä. Kuv. idästä.

7 Kaivausalueen pohjoisosan 1. taso, y = 504-507. Kuv. pohjoisesta.

8 Kuten edellä, y = 506-508. Kuv. pohjoisesta.

9 Kuten edellä, y = 508-510. Kuv. pohjoiskoillisesta.

10 Kuten edellä, y = 510-512. Kuv. pohjoisesta.

11 Kaivausalueen pohjoisosan 1. taso, lounaisnurkka (103-106/504-507). Kuv. koillisesta.

12 Yleiskuva kaivausalueen pohjoisosasta 1. tasossa. Kuv. lännestä.

13 Kaivausalueen eteläosan länsireuna (y = 504-505) 1. tasossa. Tumma läiskä ja hiiltynyttä puuta ruuduissa 100-102/504. Kuv. etelästä, T. Rostedt.

14 Yleiskuva kaivausalueen eteläosasta 1. tasossa. Kuv. lännestä, T. Rostedt.

15 Kaivausalueen eteläosan luoteisnurkka (100-102/504-506) 1. tasossa, oikealla ylhäällä koekuopan pohja. Kuv. etelästä, T. Rostedt.

16 Työkuva, 1. ryhmä kaivaa kaivausalueen pohjoisosan 2. kerrosta. Vasemmalta: Anu Kaisti, Juha Virko, Hanna Lehmussola, Timo Evesti, Manne Nevakko, Petra Lahtela. Kuv. etelästä, T. Rostedt.

17 Kaivausalueen pohjoisosan länsireuna (y = 504-507) välitasossa 1B, kivijalka alkaa hahmottua. Kuv. pohjoisesta, T. Rostedt.

18 Kaivausalueen pohjoisosan itäreuna (y = 510-512) 2. tasossa. Kuv. pohjoisesta.

19 Kaivausalueen pohjoisosan itäreuna (y = 508-512) 2. tasossa, taustalla kaivetaan 2. kerrosta. Kuv. pohjoisesta.

20 Kaivausalueen pohjoisosan länsireuna (y = 504-507) 2. tasossa. Historiallisen ajan kivijalka kaivettu näkyviin, keskellä olevan täytemaan kaivaminen kesken. K. pohjoisesta.

21 Yleiskuva kaivausalueen laajennuksesta (y = 502-503), 1. taso. Kuv. etelästä.

22 Kaivausalueen laajennus, ruudut 97-99/502-503, 1. tasossa. Kuv. etelästä.

23 Työkuva, ryhmä 2. Vasemmalta: Terhi Koponen, Susanna Lehtojärvi, Sami Pinta, Sini Lahti, Oskari Moisio, Tiina Koskinen, Katja Hovi, Jani Samuli ja Antti Laaksonen. Kuv. lounaasta.

24 Lähikuva ruuduista 97-98/502-503 välitasossa 1B, puuraita, vaaleita tuhkamaisia sekä hiilisiä läiskiä. Kuv. etelästä.

25 Kuten edellä.

26 Yleiskuva kaivausalueen eteläosasta 2. tasossa, lounaisnurkka (97-98/502-503) välitasossa 1B. Kuv. lännestä.

27 Kuten edellä.

28 Yleiskuva kaivausalueen eteläosan itäreunasta (y = 504-512) 2. tasossa. Kuv. lännestä.

29 Yleiskuva kaivausalueen eteläosan eteläreunasta (x = 97-100) 2. tasossa, lounaisnurkka (97-98/502-503) välitasossa 1B. Kuv. lännestä.

30 Kaivausalueen eteläosan itäreuna (y = 506-512) 2. tasossa. Kuv. länsiluoteesta.

31 Lähikuva ruuduista 100-102/502-503, 2. taso, puuta, vaaleaa tuhkamaista hiekkaa sekä hiiltä. Kuv. lännestä.

32 Lähikuva ruuduista 97-98/502-503 välitasossa 1B, keskellä resentti oja. Kuv. lännestä.

33 Yleiskuva kaivausalueen eteläosan luoteisnurkasta (99-102/502-510) 2. tasossa. Kuv. idästä.

34 Kaivausalueen eteläosan keskellä ollut »savipatja» 2. tasossa, reunoilla tummaa likamaata. Kuv. idästä.

35 In situ -kuva savikiekkojen katkelmista 2. kerroksessa ruuduissa 103/502-503. Kuv. pohjoisesta.

36 In situ -kuva koristellusta savikiekon katkelmasta 2. kerrokasessa ruudussa 103/503. Kuv. pohjoisesta.

37 Lähikuva ruuduista 101-104/502-503 2. tasossa. Puu- ja likamaaraidat jatkuvat profiilin eteläpuolelta pohjoispuolelle. Kuv. lännestä.

38 Kaivausalueen itäreuna, etuala (103-108/508-512) 3. tasossa. Taustalla Tiina Koskinen ja Jani Samuli kaivavat 3. kerrosta. Kuv. pohjoisesta.

39 Yleiskuva kaivausalueen pohjoisosan itäreunasta (103-108/508-512) 3. tasossa. Ruudut 103-104/508-509 2. tasossa. Kuvassa oikealla historiallisen ajan kivijalkaa. K. pohjoisesta.

40 Lähikuva ruuduista 97-98/502-503 välitasossa 1C (tasoa ei ole piirretty). Kuv. etelästä.

41 Työkuva, Sami Pinta pehmittää savea lapiolla. Kuv. etelälounaasta.

42 Kaivausalueen länsireuna (y = 502-503) 2. tasossa. Kuv. etelästä.

43 Kaivausalueen eteläosan lounaisnurkka (97-99/502-504) 2. tasossa. Kuv. etelästä

44 Lähikuva ruuduista 97-98/502-503 2. tasossa. Ylälaidassa resentti oja. Kuv. etelästä.

45 Ruudussa 98/508-509 ollut likamaaläiskä, 3. kerros. Keskellä ollutta vaaleaa ohutta hiekkaa kiertää ruskea, maatunutta puuta muistuttava raita. Kuv. lännestä.

46 Ruuduissa 100-101/502-503 (rajalla) ollut puuraita, jossa in situ savikiekkojen katkelmia, eläinten luita sekä keramiikkaa, 3. kerros. Kuv. pohjoisesta.

47 Kuten edellä, ruutu 100/502-503. Kuv. idästä.

48 Kuten edellä, ruutu 101/502-503. Kuv. idästä.

49 Kuten edellä, ruutu 100/502-503. Kuv. etelästä.

50 Yleiskuva ruuduissa 98-99/506-507 3. kerroksessa (välitaso 2B) näkyneestä maalattiasta. Kuv. luoteesta.

51 Lähikuva maalattiasta ruudussa 98/506. Kuv. lännestä.

52 Kaivausalueen eteläosan koillisnurkka (100-102/510-512) välitasossa 2B. Kuv. idästä.

53 Paalunjälki koordinaateissa 101,50-102,10/504,20-504,80; 3. tasossa. Kuv. pohjoisesta.

54 Kuten edellä, lisäksi näkyy kiviperustaista seinälinjaa (y = 504,50). Kuv. pohjoisesta.

55 Jäänteitä puulattiasta ruuduissa 105-106/505-506 historiallisen ajan kivijalan sisäpuolella. Kuv. pohjoisesta.

56 Yleiskuva kaivausalueen pohjoisosan itäreunasta (103-108/508-512) 4. tasossa. Kuv. pohjoisesta.

57 Kaivausalueen itäreuna, etuala (103-108/509-511) 4. tasossa, taustalla 3. kerroksen kaivaus kesken. Kuv. pohjoisesta.

58 Kaivausalueen kaakkoisnurkka (97-105/508-512), etuala 4. tasossa, taustalla 3. kerroksen kaivaus kesken. Oikeassa alanurkassa historiallisen ajan kivijalka. Kuv. pohjoisesta.

59 Lähikuva profiiliksi kaivetusta paalunjäljestä ruudussa 103/510. Jälki tullut näkyviin 4. tasossa. Kuv. pohjoisesta.

60 Lähikuva historiallisen ajan kivijalasta, itäisessä muurissa ollut »komeromainen» syvennys. Kuv. lännestä.

61 Yleiskuva kaivausalueen eteläosasta 3. tasossa, rautakautinen talonpohja. Kuv. lännestä.

62 Kuten edellä.

63 Kaivausalueen eteläosan länsireuna (y = 502-506) 3. tasossa. Kuv. lännestä.

64 Kaivausalueen eteläosan itäreuna (y = 506-512) 3. tasossa. Kuv. länsiluoteesta.

65 Kaivausalueen eteläosan luoteisnurkka (100-102/502-506) 3.tasossa. Kuv. lännestä.

66 Kaivausalueen eteläosa, ruudut 101-102/502-507 3. tasossa. Kuv. lännestä

67 Kaivausalueen eteläosan lounaisnurkka (97-99/502-504) 3. tasossa. Kuv. lännestä.

68 Kaivausalueen eteläosa, ruudut 97-99/502-506 3. tasossa, kuvan keskellä resentti oja. Kuv. lännestä.

69 Yleiskuva kaivausalueen eteläosan itäreunasta (y = 506-512) 3. tasossa. Kuv. lännestä.

70 Kaivausalueen keskiosa (101-104/504-507) 3. tasossa (profiili linjalla x = 102,50). Vasemmalla historiallisen ajan kivijalan eteläpääty. Kuv. lännestä.

71 Lähikuva ruuduista 103-104/502-503 3. tasossa, kuvan vasemmassa yläreunassa osa historiallisen ajan kivijalkaa. Kuv. lännestä.

72 Historiallisen ajan kivijalka, taka-ala (y = 509-512) kaivettu 5. tasoon. Kuv. lännestä.

73 Kaivausalueen pohjoisosa, ruudut 105-107/502-503 4. tasossa. Kuv. lännestä.

74 Yleiskuva kaivausalueen länsireunasta (y = 502-505), etuala 3. tasossa, taustalla historiallisen ajan kivijalka. Kuv. etelästä.

75 Kaivausalueen eteläosan länsireuna 3. tasossa, (y = 502-505). Kuv. etelästä.

76 Kaivausalueen länsireuna (y = 502-503) 3. tasossa, ruudut 105-110/502-503 4. tasossa (taustalla). Kuv. etelästä.

77 Kaivausalueen eteläosa 3. tasossa, 98-102/504-507. Kuv. etelästä.

78 Kaivausalueen eteläosa 3. tasossa, 99-102/508-511. Kuv. etelästä.

79 Kaivausalueen eteläosa 3. tasossa, 97-99/508-510. Kuv. etelästä.

80 Kaivausalueen eteläosa 3. tasossa, 97-102/509-511. Kuv. etelästä.

81 Kaivausalueen eteläosa 3. tasossa, 97-100/510-512. Kuv. etelästä.

82 Kaivausalueen eteläosa 3. tasossa, 98-100/510-512. Kuv. idästä.

83 Kaivausalueen eteläosa 3. tasossa, 97-99/506-512. Kuv. idästä.

84 Kaivausalueen eteläosa 3. tasossa, 100-102/506-512. Kuv. idästä.

85 Kaivausalueen eteläosa 3. tasossa, likamaaläiskä ruuduissa 100-101/508. Kuv. etelästä.

86 Kaivausalueen eteläosa 3. tasossa, kivirakenne ruuduissa 98-99/506-508. K. pohjoisesta.

87 Yleiskuva kaivausalueen eteläosasta 3. tasossa. Kuv. idästä.

88 Yleiskuva kaivausalueen keskiosasta, ruudut 100-104/502-509 3. tasossa, oikea etuala (103-104/509-510) kaivettu 5. tasoon, oikealla myös historiallisen ajan kivijalan eteläpääty. Kuv idästä.

89 Kuten edellä.

90 Historiallisen ajan kivijalka, koillis- ja lounaisnurkissa jääntetä puulattiasta. Kuv. pohjoisesta.

91 Kuten edellä, oikealla ruudut 103-104/502-503 3. tasossa, ruudut 105-107/502-503 4. tasossa. Kuv. pohjoisesta.

92 Historiallisen ajan kivijalan koillisnurkka, nurkassa jäänteitä puulattiasta. Kuv. lännestä.

93 Kuten edellä. Kuv. etelästä.

94 Kaivausalueen pohjoisosan itäreuna (103-108/508-510) 5. tasossa. Osa ruuduista jätetty 4. tasoon (puhdas savi). Kuv. pohjoisesta.

95 Kuten edellä.

96 Kaivausalueen pohjoisosan itäreuna (104-108/508-509) 5. tasossa. Kuv. etelästä.

97 Kaivausalueen pohjoisosan itäreuna 5. tasossa, tumma likamaaläiskä ruuduissa 104-105/508-509. Kuv. etelästä.

98 Kaivausalueen pohjoisosan itäreuna 5. tasossa, ruuduissa 103-105/512 näkynyt maatunut puu. Kuv. etelästä.

99 Kuten edellä, ruudut 103-104/512. Kuv. idästä.

100 Historiallisen ajan kivijalka. Kuv. koillisesta.

101 Historiallisen ajan kivijalan pohjoispäädyssä oleva jatkorakenne, x = 109-110. Kuv. itäkoillisesta.

102 Historiallisen ajan kivijalka. Kuv. pohjoisluoteesta.

103 Kaivausalueen pohjoisosan luoteisnurkka (107-110/502-505), osittain 4. tasossa. Kuv. pohjoisesta.

104 Yleiskuva kaivausalueen pohjoisosasta, etuala 4. tasossa. Kuv. luoteesta.

105 Historiallisen ajan kivijalan pohjoispäädyssä oleva jatkorakenne, x = 109-110. Kuv. länsiluoteesta.

106 Kaivausalueen lounaisnurkka, taustalla pyörätie ja Mullin tilan piharakennuksia, piirtäjä Tapani Rostedt vasemmalla. Kuv. koillisesta.

107 Yleiskuva kaivausalueelta länteen, taustalla (rivitalojen takana) Siiri I, oikeassa reunassa osa Linnasmäkeä. Kuv. idästä.

108 Itäprofiili A-D (y = 513), x = 107-108. Kuv. lännestä.

109 Itäprofiili A-D (y = 513), x = 105-106. Kuv. lännestä.

110 Itäprofiili A-D (y = 513), x = 103-104. Kuv. lännestä.

111 Itäprofiili A-D (y = 513), x = 100-102. Kuv. lännestä.

112 Itäprofiili A-D (y = 513), x = 99-100. Kuv. lännestä.

113 Itäprofiili A-D (y = 513), x = 97-99. Kuv. lännestä.

114 Keskiprofiili C-F (x = 102,50), y = 509-510. Kuv. etelästä.

115 Keskiprofiili C-F (x = 102,50), y = 510-512. Kuv. etelästä.

116 Keskiprofiili I-J (x = 100), y = 506-507. Kuv. pohjoisesta.

117 Länsiprofiili E-G (y = 502), x = 97-98. Kuv. idästä.

118 Länsiprofiili E-G (y = 502), x = 103-104. Kuv. idästä.

119 Keskiprofiili B-H (x = 102,50), y = 511-512. Kuv. pohjoisesta.

120 Keskiprofiili B-H (x = 102,50), y = 510-511. Kuv. pohjoisesta.

121 Keskiprofiili B-H (x = 102,50), y = 508-509. Kuv. pohjoisesta.

122 Keskiprofiili B-H (x = 102,50), y = 506-508. Kuv. pohjoisesta.

123 Historiallisen ajan kivijalan länsimuurin eteläpääty. Kuv. idästä.

124 Historiallisen ajan kivijalan länsimuurin pohjoispääty. Kuv. idästä.

125 Historiallisen ajan kivijalan etelämuuri. Kuv. pohjoisesta.

126 Historiallisen ajan kivijalan pohjoismuuri. Kuv. etelästä.

127 Historiallisen ajan kivijalan itämuurin eteläpääty. Kuv. lännestä.

128 Historiallisen ajan kivijalan itämuurin pohjoispääty. Kuv. lännestä.

 

Takaisin sisällysluetteloon.
Seuraavaan luetteloon 8.3.2, negatiiviluettelo

 


Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut