Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut

KAIVAUSKERTOMUS 1994


8.3.2. Negatiiviluettelo

 

TYA neg F 20502-20707

20502 Yleiskuva kaivausalueesta turpeenpoiston jälkeen. Kuv. lounaasta.

20503 Kuten edellä.

20504 Kuten edellä.

20505 Koekuoppa nro 51, länsiprofiilissa hiiltä ja puuta. Kuv. idästä.

20506 Koekuoppa nro 51 loppuun kaivettuna. Länsiprofiilissa tumma raita. Kuv. idästä.

20507 Yleiskuva kaivausalueen pohjoisosasta peltokerroksen poiston jälkeen. Kuv. idästä.

20508 Kaivausalueen pohjoisosan itäreuna (y = 509-512) peltokerroksen poiston jälkeen. Kuv. idästä.

20509 Kuten edellä.

20510 Yleiskuva kaivausalueen eteläosasta peltokerroksen poiston jälkeen. Kuv. idästä.

20511 Kuten edellä.

20512 Työkuva, ryhmä 1 kaivaa pohjoisosan 1. kerrosta. Kuv. kaakosta.

20513 Kaivausalueen pohjoisosan 1. taso, y = 504-507. Kuv. pohjoisesta.

20514 Kuten edellä, y = 505-508.

20515 Kuten edellä, y = 506-510.

20516 Kuten edellä, y = 508-512.

20517 Kuten edellä, y = 509-512.

20518 Kaivausalueen pohjoisosan 1. taso, luoteisnurkka, x=105-108. Kuv. idästä.

20519 Kaivausalueen pohjoisosan 1. taso, koillisnurkka, 105-108/509-512. Kuv. idästä.

20520 Kaivausalueen pohjoisosan 1. taso, länsireuna, x=103-106. Kuv. idästä.

20521 Kaivausalueen pohjoisosan 1. taso, kaakkoisnurkka, 103-105/509-511. Kuv. idästä.

20522 Yleiskuva kaivausalueen pohjoisosasta 1. tasossa. Kuv. lännestä.

20523 Kaivausalueen eteläosan länsireuna (y=504-506) 1. tasossa. Tumma läiskä ja hiiltynyttä puuta ruuduissa 100-102/504. Kuvan yläreunassa koekuopan pohja. Kuv. etelästä, T. Rostedt.

20524 Yleiskuva kaivausalueen eteläosasta 1. tasossa. Kuv. lännestä, T. Rostedt.

20525 Yleiskuva kaivausalueen eteläosasta 1. tasossa. Kuv. idästä, T. Rostedt.

20526 Kaivausalueen pohjoisosan länsireuna (y=504-507) välitasossa 1B. Kivijalka alkaa hahmottua. Kuv. pohjoisesta, T. Rostedt.

20527 Työkuva, ryhmä 1 kaivaa pohjoisosan itäreunan 2. kerrosta. Kuv. pohjoisesta, T. Rostedt.

20528 Kaivausalueen pohjoisosan itäreuna, y=509-512 2. tasossa. Kuv. pohjoisesta.

20529 Kuten edellä

20530 Kuten edellä.

20531 Kaivausalueen pohjoisosan länsireuna (y=504-507) 2. tasossa. Historiallisen ajan kivijalka kaivettu näkyviin, keskellä olevan täytemaan kaivaminen kesken. Kuv. pohjoisesta.

20532 Kuten edellä

20533 Yleiskuva kaivausalueen laajennuksesta (y = 502-503) eteläosassa, 1. taso. Kuv. etelästä.

20534 Kuten edellä.

20535 Kaivausalueen laajennus, ruudut 97-99/502-503, 1. tasossa. Kuv. etelästä.

20536 Kaivausalueen laajennus, ruudut 99-102/502-503, 1. tasossa. Kuv. etelästä.

20537 Työkuva, ryhmä 2 kaivaa pohjoisosan itälaidan 3. kerrosta. Kuv. lounaasta.

20538 Työkuva, Katja Hovi, Susanna Lehtojärvi ja Sami Pinta, kuv. etelästä.

20539 Lähikuva hiilisestä läiskästä ruuduissa 97-98/502-503, 1. taso. Kuv. etelästä.

20540 Lähikuva ruuduista 97-98/502-503 välitasossa 1B, puuraita, vaaleita tuhkamaisia sekä hiilisiä läiskiä. Kuv. etelästä.

20541 Lähikuva ruuduista 97-98/508-509 2. tasossa. Kuv. etelästä.

20542 Kaivausalueen eteläosan koillisnurkka (100-102/510-512) 2. tasossa. Kuv. etelästä.

20543 Yleiskuva kaivausalueen eteläosasta 2. tasossa, lounaisnurkka välitasossa 1B. K. lännestä.

20544 Kuten edellä.

20545 Yleiskuva kaivausalueen eteläosan pohjoisreunasta (x=99-102) 2. tasossa. Kuv. lännestä.

20546 Yleiskuva kaivausalueen eteläosan eteläreunasta (x=97-100) 2. tasossa, lounaisnurkka välitasossa 1B. Kuv. lännestä.

20547 Lähikuva ruuduista 100-102/502-503 2.tasossa, puuta, vaaleaa tuhkamaista hiekkaa sekä hiiltä. Kuv. lännestä.

20548 Lähikuva tummasta likamaaraidasta ruuduissa 101-102/504-508, 2. taso. Kuv lännestä.

20549 Yleiskuva kaivausalueen eteläosan itäreunasta (y=508-512) 2. tasossa. Kuv lännestä.

20550 Lähikuva värjäymästä ruudussa 101/504, 2. taso. Kuv lännestä.

20551 Lähikuva ruuduista 97-98/502-503 välitasossa 1B, keskellä resentti oja. Kuv. lännestä.

20552 Lähikuva tummasta likamaaläiskästä ruuduissa 97-98/504-505, 2. taso. Kuv. lännestä.

20553 Lähikuva ruuduista 97-98/502-503 välitasossa 1B. Vasemmassa laidassa resentti oja, oikealla vaaleaa tuhkamaista hiekkaa, hiililäiskiä sekä puun jäänteitä. Kuv. lännestä.

20554 Kaivausalueen eteläosan eteläreuna (x=97-98) 2. tasossa. Kuv. lännestä.

20555 Yleiskuva kaivausalueen eteläosan länsireunasta (y=502-506) 2. tasossa. Kuv. idästä.

20556 Yleiskuva kaivausalueen eteläosasta 2. tasossa. Kuv. idästä.

20557 Kaivausalueen eteläosan keskellä ollut »savipatja» 2. tasossa, reunoilla tummaa likamaata. Kuv. idästä.

20558 Lähikuva kaivausalueen eteläosan koillisnurkasta (100-102/510-512) 2. tasossa, tumma likamaaläiskä. Kuv. idästä.

20559 Lähikuva kaivausalueen eteläosan kaakkoisnurkasta (97-99/510-512) 2. tasossa. K. idästä.

20560 Lähikuva ruudussa 103/502 olleesta hiiliraidasta 2. tasossa. Kuv. lännestä.

20561 Lähikuva ruuduista 101-104/502-503 2. tasossa. Puu- ja likamaaraidat jatkuvat profiilin eteläpuolelta pohjoispuolelle. Kuv. lännestä.

20562 Kuten edellä.

20563 Kaivausalueen pohjoisosan itäreuna (y=510-512) 3. tasossa. Tumma likamaaläiskä ruuduissa 103-104/510-512. Kuv. pohjoisesta.

20564 Kaivausalueen pohjoisosan itäreuna (y=509-510) 3. tasossa, ruudut 103-104/509 tasossa 2. Kuv. pohjoisesta.

20565 Kaivausalueen pohjoisosan itäreuna 3. tasossa. Tumma likamaaläiskä ruuduissa 105-108/508-510. Kuv. pohjoisesta.

20566 Yleiskuva kaivausalueen pohjoisosan itäreunasta (y=508-512) 3. tasossa. Kuvassa oikealla historiallisen ajan kivijalkaa. Kuv. pohjoisesta.

20567 Yleiskuva kaivausalueen itäreunasta, etuosa 3. tasossa, taustalla Antti Laaksonen ja Jani Samuli kaivavat 3. kerrosta. Kuv. pohjoisesta.

20568 Lähikuva ruuduista 97-98/502-503 välitasossa 1C (tasoa ei ole piirretty). Kuv. etelästä.

20569 Kuten edellä.

20570 Lähikuva ruudusta 97-98/502-503 2. tasossa. Kuv. etelästä.

20571 Kaivausalueen eteläosan lounaisnurkka (97-99/502-504) 2. tasossa. Kuv. etelästä.

20572 Kaivausalueen eteläosan länsireuna (y=502-503) 2. tasossa. Kuv. etelästä.

20573 Kuten edellä.

20574 Ruudussa 98/508-509 ollut likamaaläiskä, 3. kerros. Keskellä ollutta vaaleaa ohutta hiekkaa kiertää ruskea, maatunutta puuta muistuttava raita. Kuv. lännestä.

20575 Kuten edellä. Kuv. etelästä.

20576 Ruuduissa 100-101/502-503 (rajalla) ollut puuraita, jossa in situ savikiekkojen katkelmia, eläinten luita sekä keramiikkaa, 3. kerros. Kuvassa ruutu 100/502-503. Kuv. idästä.

20577 Kuten edellä, ruutu 101/502-503. Kuv. idästä.

20578 Kuten edellä, 100-101/502-503. Kuv. pohjoisesta.

20579 Kuten edellä, 100/502-503. Kuv. etelästä.

20580 Yleiskuva ruuduissa 98-99/506-507 3. kerroksessa (välitaso 2B) näkyneestä maalattiasta. Kuv. luoteesta.

20581 Lähikuva maalattiasta ruudussa 98/506. Kuv. lännestä.

20582 Kuten edellä.

20583 Kaivausalueen eteläosan koillisnurkka välitasossa 2B, ruudut 100-102/509-510. Kuv. idästä.

20584 Kuten edellä, ruudut 101-102/511-512. Kuv. idästä.

20585 Kuten edellä, ruudut 100-101/511-512. Kuv. idästä.

20586 Yleiskuva eteläosan koillisnurkasta (100-102/510-512) välitasossa 2B. Kuv. idästä.

20587 Kuten edellä.

20588 Paalunjälki koordinaateissa 101,50-102,10/504,20-504,80; 3. tasossa. Kuv. pohjoisesta.

20589 Kuten edellä, lisäksi näkyy kiviperustaista seinälinjaa (y=504,50). Kuv. pohjoisesta.

20590 Paalunjälki koordinaateissa 101,50-102,10/504,20-504,80; 3. tasossa. Kuv. pohjoisesta.

20591 Kuten edellä.

20592 Jäänteitä puulattiasta ruuduissa 105-106/505-506 historiallisen ajan kivijalan sisäpuolella. Kuv. lännestä.

20593 Kivistä ja laastista muodostunut möykky ruuduissa 105-106/506-507 historiallisen ajan kivijalan sisäpuolella. Kuv. lännestä.

20594 Kaivausalueen pohjoisosan itäreuna 4. tasossa, 103-105/509-512. Kuv. pohjoisesta.

20595 Kaivausalueen pohjoisosan itäreuna 4. tasossa, likamaaläiskä ruuduissa 105-108/509-510. Kuv. pohjoisesta.

20596 Kaivausalueen pohjoisosan itäreuna 4. tasossa, 105-108/510-512. Kuv. pohjoisesta.

20597 Kaivajat Sini Lahti, Terhi Koponen ja Antti Laaksonen.

20598 Kaivausalueen itäreuna, etuala 4. tasossa, profiilin eteläpuoli 3. tasossa. Kuv. pohjoisesta.

20599 Yleiskuva kaivausalueen pohjoisosan itäreunasta (y=509-512) 4. tasossa. Kuv. pohjoisesta.

20600 Lähikuva profiiliksi kaivetusta paalunjäljestä ruudussa 103/510. Kuv. pohjoisesta.

20601 Kuten edellä.

20602 Lähikuva historiallisen ajan kivijalasta, itäisessä muurissa ollut »komeromainen» syvennys. Kuv. lännestä.

20603 Kuten edellä. Kuv. etelästä.

20604 Kaivausalueen eteläosan itäreuna (y=506-512) 3. tasossa. Kuv. lännestä.

20605 Kaivausalueen eteläosan luoteisnurkka (99-102/502-506) 3. tasossa. Kuv lännestä.

20606 Kaivausalueen eteläosan lounaisnurkka (97-99/502-505) 3. tasossa. Kuv lännestä.

20607 Yleiskuva kaivausalueen eteläosasta 3. tasaossa. Kuv. lännestä.

20608 Kuten edellä.

20609 Kaivausalueen eteläosan itäreuna (y=506-512) 3. tasossa. Kuv. länsiluoteesta.

20610 Lähikuva kaivausalueen eteläosan pohjoisreunassa näkyvästä nurkasta ja seinälinjasta (x=100-102). Kuv. lännestä.

20611 Lähikuva ruuduista 97-99/502-503 3. tasossa. Kuv. lännestä.

20612 Lähikuva ruuduista 97-99/502-506 3. tasossa, kuvan keskellä resentti oja. Kuv. lännestä.

20613 Yleiskuva kaivausalueen eteläosan eteläreunasta (x=97-99) 3. tasossa. Kuv. lännestä.

20614 Lähikuva ruuduista 103-104/502-503 3. tasossa. Kuv. lännestä.

20615 Ruudut 103-104/502-509 3. tasossa, kuvan vasemmassa reunassa historiallisen ajan kivijalan etelämuuri. Kuv. lännestä.

20616 Kaivausalueen keskiosa 3. tasossa (profiili linjalla x=102,50). Vasemmalla historiallisen ajan kivijalan eteläpääty. Kuv. lännestä.

20617 Historiallisen ajan kivijalka. Kuv. lännestä.

20618 Ruudut 104/502-503 3. tasossa kuvan oikeassa reunassa, ruudut 105-107/502-503 4. tasossa. Kuv. lännestä.

20619 Ruudut 105-108/502-503 4. tasossa. Kuv. lännestä.

20620 Kaivausalueen länsireuna (y=502-503) 3. tasossa. Kuv. etelästä.

20621 Yleiskuva kaivausalueen luoteisnurkasta, etuala 3. tasossa, takaosa 4. tasossa. Takana oikealla näkyy historiallisen ajan kivijalka. Kuv. etelästä.

20622 Kaivausalueen eteläosan luoteisnurkka (99-102/502/504) 3. tasossa. Kuv. etelästä.

20623 Kaivausalueen eteläosan länsireuna, y=502-506 3. tasossa. Kuv. etelästä.

20624 Kaivausalueen länsireuna y=502-504 3. tasossa, takaosa 4. tasossa. Kuv. etelästä.

20625 Kaivausalueen eteläosa 3. tasossa, y=502-506. Kuv. etelästä.

20626 Kaivausalueen eteläosa 3. tasossa, y=505-508. Kuv. etelästä.

20627 Kaivausalueen eteläosa 3. tasossa, 99-102/504-508. Kuv. etelästä.

20628 Kaivausalueen eteläosa 3. tasossa, linjat y = 506-509. Kuv. etelästä.

20629 Yleiskuva (y=506-508). Etuosa 3. tasossa, taustalla kivijalka. Kuv. etelästä.

20630 Kaivausalueen eteläosa 3. tasossa, 99-102/508-511. Kuv. etelästä.

20631 Kaivausalueen eteläosa 3. tasossa, 97-100/508-510. Kuv. etelästä.

20632 Kaivausalueen eteläosa 3. tasossa, y=510-511. Kuv. etelästä.

20633 Kaivausalueen eteläosa 3. tasossa, 99-102/508-512. Kuv etelästä.

20634 Kaivaja Tiina Koskinen

20635 Kaivausalueen eteläosa 3. tasossa, 97-99/510-512. Kuv. etelästä.

20636 Kaivausalueen eteläosa 3. tasossa, y=510-512. Kuv. etelästä.

20637 Yleiskuva kaivausalueen eteläosasta 3. tasossa. Kuv. idästä.

20638 Kaivausalueen eteläosan kaakkoisnurkka, 97-99/509-511 3. tasossa. Kuv. idästä.

20639 Kaivausalueen eteläosa 3. tasossa, 97-99/510-512. Kuv. idästä.

20640 Kaivausalueen eteläosa 3. tasossa, 97-99/506-512. Kuv. idästä.

20641 Kaivausalueen eteläosa 3. tasossa, lähikuva ruuduista 99-100/510-511. Kuv. itäkaakosta.

20642 Yleiskuva kaivausalueesta 3. tasossa, oikealla etuala kaivettu 5. tasoon, oikealla näkyvissä myös historiallisen ajan kivijalan eteläpääty. Kuv. idästä.

20643 Kaivausalueen eteläosa 3. tasossa, x=100-102. Kuv. idästä.

20644 Kaivausalueen eteläosan koillisnurkka (100-102/509-511) 3. tasossa. Kuv. idästä.

20645 Yleiskuva kaivausalueen eteläosasta 3. tasossa. Kuv. lännestä.

20646 Kuten edellä.

20647 Historiallisen ajan kivijalka, koillis- ja lounaisnurkissa jäänteitä puulattiasta. K. pohjoisesta.

20648 Historiallisen ajan kivijalan koillisnurkka, nurkassa jäänteitä puulattiasta. Kuv. etelästä.

20649 Kuten edellä. Kuv. lännestä.

20650 Ruudut 103-104/502-503 3. tasossa. Kuv. lännestä.

20651 Ruudut 103-104/504-505 3. tasossa. Kuv. lännestä.

20652 Ruudut 103-104/506-507 3. tasossa. Kuv. lännestä.

20653 Ruudut 103-104/508-509 3. tasossa. Kuv. lännestä.

20654 Ruudut 101-102/502-503 3. tasossa. Kuv. lännestä.

20655 Ruudut 99-100/502-503 3. tasossa. Kuv. lännestä.

20656 Ruudut 97-98/502-503 3. tasossa. Kuv. lännestä.

20657 Ruudut 101-102/504-505 3. tasossa. Kuv lännestä.

20658 Ruudut 99-100/504-505 3. tasossa. Kuv. lännestä.

20659 Ruudut 97-98/504-505 3. tasossa. Kuv. lännestä.

20660 Ruudut 101-102/506-507 3. tasossa. Kuv lännestä.

20661 Ruudut 99-100/506-507 3. tasossa. Kuv. lännestä.

20662 Ruudut 97-98/506-507 3. tasossa. Kuv. lännestä.

20663 Ruudut 101-102/508-509 3. tasossa. Kuv. lännestä.

20664 Ruudut 99-100/508-509 3. tasossa. Kuv. lännestä.

20665 Ruudut 97-98/508-509 3. tasossa. Kuv. lännestä.

20666 Ruudut 101-102/510-511 3. tasossa. Kuv. lännestä.

20667 Ruudut 99-100/510-511 3. tasossa. Kuv. lännestä.

20668 Ruudut 97-98/510-511 3. tasossa. Kuv. lännestä.

20669 Ruudut 101-102/512 3. tasossa. Kuv. lännestä.

20670 Ruudut 98-100/512 3. tasossa. Kuv. lännestä.

20671 Kaivausalueen luoteisnurkka, takana pyörätie ja Mullin tilan piharakennuksia. Koillisesta.

20672 Yleiskuva kaivausalueen pohjoisosan itäreunasta (y=509-512) 5. tasossa. Osa ruuduista jätetty 4. tasoon (puhdas savi). Kuv. pohjoisesta.

20673 Kaivausalueen pohjoisosan itäreuna 5. tasossa, y=510-512. Kuv. pohjoisesta.

20674 Kaivausalueen pohjoisosan itäreuna 5. tasossa, y=509-510. Kuv. pohjoisesta.

20675 Historiallisen ajan kivijalka. Kuv. koillisesta.

20676 Kivijalan pohjoispäädyssä oleva jatkorakenne, x=109-110. Kuv. itäkoillisesta.

20677 Kuten edellä, kuv. idästä.

20678 Kaivausalueen pohjoisosan itäreuna 5. tasossa, ruuduissa 103-105/512 näkynyt maatunut puu. Kuv. idästä.

20679 Kaivausalueen pohjoisosan itäreuna 5. tasossa, tumma likamaaläiskä ruuduissa 104-105/508-509. Kuv. etelästä.

20680 Historiallisen ajan kivijalka. Kuv. pohjoisesta.

20681 Kuten edellä, kuv. pohjoisluoteesta.

20682 Kaivausalueen pohjoisosan luoteisnurkka (108-110/502-504), osittain 4. tasossa. Kuv. pohjoisesta.

20683 Kuten edellä.

20684 Yleiskuva kaivausalueen pohjoisosasta, etuala 4. tasossa. Kuv. luoteesta.

20685 Historiallisen ajan kivijalan pohjoispäädyssä oleva jatkorakenne, x=109-110. Kuv. lännestä.

20686 Itäprofiili A-D (y = 513), x = 107-108. Kuv. lännestä.

20687 Itäprofiili A-D (y = 513), x = 105-106. Kuv. lännestä.

20688 Itäprofiili A-D (y = 513), x = 103-104. Kuv. lännestä.

20689 Keskiprofiili B-H (x = 102,50), y = 511-512. Kuv. pohjoisesta.

20690 Itäprofiili A-D (y = 513), x = 100-102. Kuv. lännestä.

20691 Itäprofiili A-D (y = 513), x = 98-101. Kuv. lännestä.

20692 Itäprofiili A-D (y = 513), x = 97-99. Kuv. lännestä.

20693 Keskiprofiili C-F (x = 102,50), y = 509-510. Kuv. etelästä.

20694 Keskiprofiili C-F (x = 102,50), y = 510-512. Kuv. etelästä.

20695 Länsiprofiili E-G (y = 502), x = 97-98. Kuv. idästä.

20696 Keskiprofiili I-J (x = 100), y = 506-507. Kuv. pohjoisesta.

20697 Länsiprofiili E-G (y = 502), x = 103-104. Kuv. idästä.

20698 Historiallisen ajan kivijalan länsimuurin eteläpääty. Kuv. idästä.

20699 Historiallisen ajan kivijalan länsimuurin pohjoispääty. Kuv. idästä.

20700 Historiallisen ajan kivijalan etelämuurin länsipääty. Kuv. pohjoisesta.

20701 Historiallisen ajan kivijalan etelämuurin itäpääty. Kuv. pohjoisesta.

20702 Historiallisen ajan kivijalan pohjoismuurin itäpääty. Kuv. etelästä.

20703 Historiallisen ajan kivijalan pohjoismuurin länsipääty. Kuv. etelästä.

20704 Kuten edellä.

20705 Historiallisen ajan kivitalon itämuurin pohjoispääty. Kuv. lännestä.

20706 Historiallisen ajan kivitalon itämuurin eteläpääty. Kuv. lännestä.

20707 Keskiprofiili B-H (x = 102,50), y = 509-511. Kuv. pohjoisesta.

 

Takaisin sisällysluetteloon
Liitteeseen 4, spot-testin tulokset


Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut