Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut

KAIVAUSKERTOMUS 1995


6.3. Diapositiiviluettelo

 

TYA 279: 1-166

Kuvaajat:

JH   Janne Harjula
AK   Anneli Keränen
SL   Susanna Lehtinen
HMP   Hanna-Maria Pellinen
TP   Taina Pietikäinen
SR   Sami Raninen
TR   Tapani Rostedt
HV   Heidi Viljanen

 

 1. Kaivausalue keväällä ennen kaivausta. W. K: TP
 2. Kaivausalue keväällä ennen kaivausta. SW. K: TP
 3. Kaivausalue keväällä ennen kaivausta. SW. K: TP
 4. Peltokerroksen alaosan poistoa kaivausalueen länsireunassa. NE. K: TR
 5. Peltokerroksen alaosan poistoa kaivausalueen lounaisnurkassa. E. K: TR
 6. Työkuva. Vuoden 1994 kaivausalue vielä peitettynä. SW. K: TP
 7. Työkuva. Kesäkuun koululaisryhmä seulomassa. K: TP
 8. Työkuva. Koillisalueella kaivamassa Mia Siivola. K: TP
 9. Työkuva. Kaivausaluetta suojellaan kuivumiselta pressuilla. N. K: TP
 10. Kaivausalueen länsi- ja eteläreuna, peltokerros poistettu. R:t 92-105/494-505. WSW. K: TR
 11. Kuten edellä. R:t 92-101/496-504. WSW. K: TR
 12. Kaivausalueen länsireuna, peltokerros poistettu. R:t 92-103/494-501. NW. K: TR
 13. Kuten edellä. R:t 102-108/496-500. WNW. K: TR
 14. R:t 102-107/496-500, peltokerros poistettu. N. K: TP
 15. R:t 102-107/498-501, peltokerros poistettu. N. K: TP
 16. R:t 102-107/496-501, peltokerros poistettu. N. K: TP
 17. R:t 96-101/500-501, peltokerros poistettu. S. K: TP
 18. R:t 97-99/499-501, peltokerros poistettu. S. K: TP
 19. R:t 96-98/500-501, peltokerros poistettu. E. K: TP
 20. R:t 98-100/500-501, peltokerros poistettu. E. K: TP
 21. R:t 92-93/498-502, peltokerros poistettu. W. K: SL
 22. Kaivausalueen itäreuna, peltokerros poistettu. R:t 97-102/513-515. S. K: TP
 23. Kuten edellä. R:t 97-108/513-515. S. K: TP
 24. Koillisalueen peltokerrosta poistetaan kaivinkoneella, valvomassa Taina Pietikäinen. W. K: TR
 25. Kaivausalueen pohjoisosa, peltokerros poistettu. R:t 115-120/490-505. SW. K: TR
 26. Työkuva. Historiallisen ajan kivijalkaa paljastetaan. SE. K: TR
 27. Historiallisen ajan rakenteen pohjoisosaa peltokerroksen alta kaivettuna. Kartat 74 ja 73. N. K: SL
 28. Kuten edellä. NE. K: SL
 29. Puujäänteitä ja savikiekko vanhan kaivausalueen profiilin (X = 102,50) 3. tasossa. N. K: HV
 30. Lähikuva lähes kokonaisesta savikiekosta in situ (Tya 631:1514). N. K: HV
 31. Kaivausalueen etelälaidassa kasvanut nokkospuska. SW. K: TP
 32. Historiallinen kivijalka, pohjoisin osa.R:t 111-115/502-509). Kartat 76, 77. W. K: TP
 33. Historiallinen kivijalka, pohjoisin ja keskimmäinen osa. R:t 109-113/502-505, kartat 76, 77. WNW. K: TP
 34. Historialliseen rakenteeseen liittyviä puujäänteitä ruuduissa 114-115/502-505, kartat 76, 77. N. K: TP
 35. Kuten edellä.
 36. Historiallinen kivijalka, keskimmäinen osa. R:t 109-112/502-505, kartat 74, 75 ja 76. N. K: TP
 37. Kuten edellä. E. K: TP
 38. Historiallinen kivijalka, pohjoisin ja keskimmäinen osa. R:t 109-114/502-510, kartat 74, 75, 76. E. K: TP
 39. Historiallisen kivijalan keskimmäinen osa, puujäänteitä. R:t 109-112/503-507, kartta 75. S. K: TP
 40. Historiallisen kivijalan keskimmäinen osa, puupaalut 716, 715 ja 714 ruudussa 111/504. Kartat 75 ja 79. S. K: TR
 41. Historiallisen kivijalan keskimmäinen osa, muurit kaivettu esiin. Kartta 79. SW. K: TP
 42. Työkuva. Heinäkuun koululaisryhmä kaivamassa hyvin aurinkoisena päivänä. SW. K: TR
 43. Yleiskuva kaivausalueen lounaisnurkasta. Puujäänteitä ja osa vanhaa kaivausaluetta näkyvissä. Kartat 14 ja 26. SW. K: TP
 44. Kuten edellä. W. K: TP
 45. Kaivausalueen länsireunaa, etualalla kuivuudesta halkeilevaa maata. R:t 97-99/496-504. W. K: TP
 46. Kuten edellä. R:t 97-101/499-504. Kartat 26, 36. W. K: TP
 47. Kuten edellä. R:t 98-102/499-504. Kartat 31, 32, 36. W. K: TP
 48. Kaivausalueen länsireunaa. R:t 96-99/499-503, puujäänteitä ja vanhaa kaivausaluetta. Kartat 14 ja 26. W. K: TP
 49. Kuten edellä. R:t 98-101/499-504. WSW. K: TP
 50. Lähikuva ruuduista 99-100/499-101, kartta 36. W. K: TP
 51. Lähikuva ruuduista 99-101/500-501. W. K: TP
 52. Yleiskuva kaivausalueen länsireunasta, vanhan kaivausalueen 3.taso, kartat 14, 26 ja 32. N. K: TP
 53. Kuten edellä.
 54. Kuten edellä. NNE. K: TP
 55. Kuten edellä.
 56. Kaivausalueen lounaisnurkka. R:t 94-101/501-505, vanha kaivausalue 3.taso, kartat14, 26. N. K: TP
 57. Vanhan kaivausalueen 3. taso, ruudut 100-102/502-505. N. K: TP
 58. Lähikuva ruuduista 93-95/500-503, kartta 14. S. K: TP
 59. Lähikuva ruuduista 92-93/498-499, yksikkö 503, kartta 14. W. K: TP
 60. Lähikuva ruuduista 93-96/502-504, kartta 14. W. K: TP
 61. Lähikuva ruuduista 94-95/501-503, kartta 14. W. K: TP
 62. Lähikuva ruuduista 93-96/501-503, kartta 14. W. K: TP
 63. Puujäänteet ruuduissa 96-97/501-503, kartat 14 ja 26. W. K: TP
 64. Puujäänteet ruuduissa 96/501-503, kartta 14. W. K: TP
 65. Lähikuva puujäänteistä ruuduissa 96/501-503, kartta 14. W. K: TP
 66. Lähikuva puujäänteistä ruuduissa 97-98/501, kartta 26. W. K: TP
 67. Lähikuva ruudusta 97/501, yksiköt 414, 415 ja 420. Kartta 26. W. K: TP
 68. Kaivausalueen eteläreunaa, r:t 95-96/504-507, kartta 15. N. K: JH
 69. Lähikuva ruuduista 95-96/504-507, kartta 15. N. K: JH
 70. Lähikuva ruuduista 94-96/503-505, kartta 15. N. K: JH
 71. Lähikuva ruuduista 95-96/504, oletettu rakennuksen lounaisnurkan kohta. Kartta 15. S. K: JH
 72. Kuten edellä. W. K: JH
 73. Työkuva. Janne Harjula kaivamassa. N. K: TR
 74. Yleiskuva kaivausalueen itäreunasta. R:t 97-105/513-515. S. K: TP
 75. Lähikuva ruuduista 98-101/512-515, kartta 51. S. K: TP
 76. Lähikuva ruuduista 100-102/513-515, kartta 51. S. K: TP
 77. Lähikuva puujäänteistä 64:1-7 ruuduissa 99-100/514-515, kartat 51 ja 58. SSW. K: TP
 78. Lähikuva ruuduista 100-102/513-515, kartta 51.W. K: TP
 79. Lähikuva ruuduista 101-103/513-515, kartta 51. W. K: TP
 80. Yleiskuva kaivausalueen itäreunasta. R:t 102-106/513-514. Kartat 51 ja 52. SW. K: TP
 81. Lähikuva ruuduista 100-104/513-515, kartat 51 ja 52. N. K: TP
 82. Lähikuva ruuduista 102-104/513-515, kartta 51.N. K: TP
 83. Lähikuva ruuduista 103-106/513-514, kartta 52. N. K: TP
 84. Lähikuva ruuduista 104-106/513-514, kartta 52. N. K: TP
 85. Yleiskuva koillisalueesta, r:t 109-113/509-514. Kartta 67. W. K: TR
 86. Kuten edellä. N. K: TR
 87. Lähikuva puulinjasta 160 ruuduissa 109-111/513, kartta 67. N. K: TR
 88. Lähikuva ruuduista 109-111/512-513, kartta 67. N. K: TR
 89. Profiili ruudussa 115/509. Historiallisen alueen raja, yksikkö 76. Kartta 67. N. K: TR
 90. Lounaisnurkan puujäänteet (207) sammakkoperspektiivistä. Luonnollisia kerroksia kaivettaessa syntynyt kumpuileva taso. W. K: TR
 91. Työkuva. Historiallisen ajan puujäänteitä kaivamassa Hannele Blomqvist ja Matti Ketola. SW. K: TR
 92. Täyttömaassa kasvavia kasveja. K: TP.

Kuvat 93-141 on kuvattu nostolava-autosta. Kuvattu kaivausvaihe näkyy kartoissa 3, 14, 15, 19, 25, 37, 38, 51, 52, 60, 69, 74 sekä vuoden 1994 tasokartoissa 3. ja 4.

 1. Yleiskuva kaivausalueen pohjoisosasta. SE. K: TP
 2. Yleiskuva kaivausalueen länsilaidasta. SE. K: TP
 3. Yleiskuva kaivausalueen koillisnurkasta. SSE. K: TP
 4. Historialliset rakenteet. SSE. K: TP
 5. Yleiskuva kaivausalueen kaakkoisnurkasta. SE. K: TP
 6. Kuten edellä. S. K: TP
 7. Yleiskuva kaivausalueen lounaisnurkasta. E. K: TP
 8. Vuoden 1994 kaivausalue ja länsireunaa. E. K: TP
 9. Yleiskuva kaivausalueen kaakkoisnurkasta. E. K: TP
 10. Yleiskuva kaivausalueen etelälaidasta. E. K: TP
 11. Yleiskuva kaivausalueesta. SE. K: TP
 12. Historialliset rakenteet. SE. K: TP
 13. Kaivausalueen länsipuolista peltoa ylhäältä kuvattuna. SE. K: TP
 14. Raisionjokilaaksoa ylhäältä kuvattuna. SSE. K: TP
 15. Lähikuva historiallisen ajan kivijalasta. SSE. K: TP
 16. Lähikuva vuonna 1995 kaivetusta historiallisen ajan rakenteesta. SE. K: TP
 17. Lähikuva vuonna 1994 kaivetusta historiallisen ajan rakenteesta. E. K: TP
 18. Lähikuva koillisalueesta ja vuonna 1994 pohjaan kaivetusta alueesta. R:t 104-118/509-514. SW. K: TP
 19. Lähikuva koillisalueesta. R:t 109-118/509-514. S. K: TP
 20. R:t 96-102/507-515. W. K: TP
 21. Lähikuva ruuduista 97-102/510-514. W. K: TP
 22. Lähikuva ruuduista 97-102/512-515. W. K: TP
 23. R:t 96-102/506-512. W. K: TP
 24. Lähikuva ruuduista 97-101/503-507. W. K: TP
 25. Lähikuva ruuduista 100-103/503-509. SW. K: TP
 26. Lähikuva ruuduista 96-100/509-515. N. K: TP
 27. Lähikuva ruuduista 97-105/512-515. N. K: TP
 28. Lähikuva ruuduista 97-102/506-514. N. K: TP
 29. R:t 96-103/503-515. W. K: TP
 30. Lähikuva ruuduista 92-99/500-506. NW. K: TP
 31. Lähikuva ruuduista 94-97/503-508. NW. K: TP
 32. Lähikuva ruuduista 93-97/500-504. W. K: TP
 33. Lähikuva ruuduista 95-97/504-509. NNE. K: TP
 34. R:t 92-100/496-502. E. K: TP
 35. R:t 95-102/496-503. E. K: TP
 36. R:t 99-106/496-505. ENE. K: TP
 37. R:t 93-102/498-510. NE. K: TP
 38. R:t 96-102/498-504. E. K: TP
 39. R:t 100-106/496-504. SE. K: TP
 40. Lähikuva ruuduista 95-100/501-505. E. K: TP
 41. Lähikuva ruuduista 97-102/502-505. E. K: TP
 42. Lähikuva ruuduista 100-103/502-507. SE. K: TP
 43. R:t 94-104/501-515. WSW. K: TP
 44. R:t 99-116/500-514. SW. K: TP
 45. R:t 102-114/496-501. S. K: TP
 46. Lähikuva ruuduista 105-111/496-501. S. K: TP
 47. Lähikuva ruuduista 99-106/498-504. SW. K: TP
 48. Lähikuva ruuduista 103-109/499-503. S. K: TP
 49. Lähikuva ruuduista 100-106/500-503. S. K: TP
 50. Itäreuna. R:t 100-103/513-515, kartta 56. S. K: HMP
 51. Kivirakenne ruudussa 104/514, kartat 51, 63. W. K: HMP
 52. Kuten edellä. S. K: SR
 53. Itäprofiili ja itälaajennuksen profiili vanhan kaivausalueen suuntaan. R:t 104-106/513-514, kartta 80. W. K: AK
 54. Koillisalue. R:t 109-112/509-514, kartta 69. N. K: TR
 55. Koillisalue. R:t 109-112/509-512, kartta 69. NNE. K: TR
 56. Koillisalue. R:t 111-113/510-514, kartta 69. NNW. K: TR
 57. Koillisalue. R:t 109-112/509-513, kartta 69. S. K: TR
 58. Koillisalue. R:t 111-116/509-513, kartta 69. SW. K: TR
 59. Koillisalue. R:t 115-117/509-513, kartta 69. W. K: TR
 60. Koillisalue. R:t 109-110/509-511, kartta 71. WNW. K: TR
 61. Koillisalue. R:t 110-111/509-514, kartta 71. WSW. K: TR
 62. Eteläreuna. R:t 95-96/504-505, kartat 18, 21. W. K: JH
 63. Eteläreuna. R:t 95-97/504, kartat 18, 21. N. K: JH
 64. Eteläreuna. R:t 96/504-505, kartat 18, 21. W. K: JH
 65. Länsireuna. R:t 109-114/492-501, kartta 39. WSW. K: TP
 66. Länsireuna. R:t 105-111/492-501, kartta 39. W. K: TP
 67. Länsireuna. R:t 102-107/492-501, kartat 38 ja 39. WNW. K: TP
 68. Yleiskuva kaivausalueen länsireunasta. R:t 92-111/492-501. N. K: TP
 69. Länsireuna. R:t 106-114/492-501, kartta 39. NNE. K: TP
 70. Länsireuna. R:t 99-101/493-495, historiallisen ajan puujäänteitä. Kartta 30. S. K: TP
 71. Kuten edellä.
 72. Kaivausalueen luoteisnurkka, historiallisen ajan puujäänteitä. R:t 116-119/491-497, kartta 72. SE. K: TR.
 73. Kaivausalueen pohjoisreuna, historiallisen ajan puujäänteitä. R:t 114-119/491-502, kartat 72 ja 73. SW. K: TR
 74. Kuten edellä. N. K: TR

Takaisin sisällysluetteloon
Seuraavaan luetteloon 6.4, Maanäytteet

 


Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut