Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut

KAIVAUSKERTOMUS 1996


6. LUETTELOT 

 

6.1. Karttaluettelo

 

Karttojen mittakaava on 1:20, ellei toisin mainita. Suluissa on ilmoitettu kartan kenttänumero(t).

1 Yleiskartta. 1:1000
2 Kaavakartta ala-alueista. 1:100
3 Alue 92-107/499-505.Tilanne talven jälkeen kenttätyökauden 1996 alussa. (MS1, MS2, SL1, SL2.)
4 Alue 99-106/496-500, poistettu yksiköt 1081 ja 1097a. Tilanne talven jälkeen. (SL31)
5-7 Sarjakuvamainen esitys alueen 98-100/502-504 tapahtumista, lähinnä yksiköiden 1036 ja 1041b välisistä suhteista. Kartasta 5 poistetu yksikkö 1041a, kartasta 6 yksiköt 1043 ja 1120, kartasta 7 poistettu yksiköt 1046 ja 1127. (SL3:I-III)
8 Alueen 98-100/502-505 puujäänteet 1126 (a-o) ja 1135 (a+b). Poistettu suurin osa yksikköjä 1036 ja 1041b, 1038, 1044 ja 1045. (SL5)
9 Alue 98-101/502-504, puujäänteet 1012 ja 1135 (c+d). Poistettu 1033a, 1036 pääosin, 1039, 1040, 1041b, 1119, 1124,1126, 1135 (a+b) ja 1141a. (SL6)
10-11 Alue 99-103/502-505. Kartasta 10 poistettu 1029, 1118 ja 1141b, kartasta 11 poistettu 1011a. (SL4:I-II)
12 Alue 98-103/503-505. Puujäänne 1012 laajimmillaan. Poistettu 1133, 1138a ja osa 1138b:tä. (SL7)
13 Alue 100-104/502-505. Puujäänteet 1016 ja 1026. Poistettu 1004, 1009, 1011b, 1028 ja suurin osa 1138b:tä. (SL9)
14 Alue 98-101/500-505. Poistettu 1012, 1015a, 1018, 1035, 1037, 1054, 1056, 1057, 1059, 1125, 1135, 1138a, 1138b, 1152 ja 3114. (SL8)
15 Alue 100-104/500-503. Puujäänteet 1080, 1165, 1166 (a-e) ja 1183 (a+b). Poistettu 1016, 1019, 1020, 1048, 1055, 1066, 1070, 1071, 1072, 1076, osa 1081:tä, 1102, 1125, 1130, 1131, 1146, 1155 ja 1167. Alue 98-101/500-503. Poistettu 1047, 1048, 1055, 1062, 1065, 1125, 1146 ja suurin osa 1170:tä. (SL10, SL12)
16 Alue 100-105/503-505. Poistettu 1001, 1013, 1014, 1138b, 1157 ja osa 1158:aa. (SL11)
17 Alue 100-105/503-505. Poistettu 1000, 1006, 1186, 1189, 1190, 1191 ja 1202. (SL14)
18 Alue 103-107/499-505. Poistettu 1005, suurin osa 1007:ää, 1103, osa 1105:ttä, osa 1109:ää, 1112, 1113a, 1194 ja suurin osa 1199:ää. (SL15)
19 Tilannekartta lähes koko alueesta. Alue 98-101/500-505, poistettu 1015b, 1058, 1097a, 1144, 1154, 1156, 1160, 1170, osa 1175a:ta, 1176, 1178, 1185, 1186, 1204, 1205 ja 1210. Alue 100-107/499-505, poistettu osa 1003:a, 1015b, 1015c, 1030, osa 1063:a, 1101, osa 1114:ää, 1144, 1154, 1169, osa 1175a:ta, 1181a, 1206(a-c) ja osa 1220:tä (SL13, SL16)
20 Alue 99-104/500-503. Poistettu 1073, 1080, 1165, 1166 (a-e), 1175b, osa 1193:a ja 1230 (a-c). (SL17)
21 Alue 100-102/504-505. Puuesine 1241 ja sen ympäristö. Poistettu osa 1158:aa ja osa 1238:aa. (SL19) 1:10
22 Alue 100,85-101,15/504,05-504,16. Puuesine 1241. Pituus 32 cm, leveys 6,5 cm, korkeus cm mpy. 676. (SL21) 1:1
23 Alue 98-104/501-505. »Kouru» alkaa muodostua, vieressä uria ja kuoppia savessa. Läheisyydessä syvä kuoppa. Poistettu osa 1015d:tä, 1161, 1175a, 1175b, 1214 pääosin ja 4149. Alue 105-107/500-503. Poistettu suurin osa 1104:ää, 1113b, 1114, 1231, 1232, 1235 ja 1242. Alue 102-107/502-505. Poistettu 1000, 1002a, 1002b, 1003, 1008 ja 1233a. (SL18, SL20, SL22)
24 Alue 98-104/503-506. Yritys laajentaa aluetta itään päin. Alue oli lähes kokonaan pitkään koskemattomana. Tulkinta lienee erilainen verrattuna alueen alkuperäisiin karttoihin erityisesti E. Salorannan vastuualueella. 1000-alkuisia yksiköitä ei ole poistettu edellisiin karttoihin verrattuna. (SL23)
25 Alue 98-103/504-505. Poistettu 1241, 1253, 1255, osa 3150:tä ja 3190:tä sekä 4159. (SL24)
26 Alue 98-102/504-505. Detaljikartta rakenteesta 3360. Poistettu yksiköt 3150 ja 3190 pääosin. (SL25)
27 Alue 100-107/501-505. Poistettu 1015d lähes kokonaan, 1158, 1221, 1238, 1249, 1250, 1254, 1260 ja 4112. (SL26)
28 Alue 98-105/503-505. »Kouru» ympäristöineen. Poistettu 1184, 1188, 1261, 1271 ja 1272. Alue 105-107/501-504. Poistettu 1228 (a+b), 1261 ja 1268. (SL27, SL28)
29 Alue 98-105/503-504. »Kouru» ympäristöineen pohjassaan. Poistettu 1264, 1273 ja 1281. Alue 105-107/501-504. Viimeinen tilanne ko. alueelta (vain 1299 poistettu piirtämisen jälkeen). Poistettu 1251 (a+b), 1259 ja 1280. (SL29, SL32)
30 Alue 103-106/499-502. Kolme lähekkäistä kuoppaa, joista 1106 paalunsija. Poistettu 1105 ja 1227, 1106:tta ja 1223:a syvennetty. (SL30)
31 Alue 99-106/496-502. Poistettu 1096, 1097b, 1099, 1109, 1115, 1146, 1226, 1269, osa 1291:tä, 1292, 1293, 1295a ja 1296a. (SL34)
32 Alue 99-102/501-503. Syvä kuoppa ja luukeskittymä. Poistettu 1175c, 1175d, 1214 ja 1247. (SL33)
33 Alue 95-98/500-503. Ruuduissa 96-97/500-503 rakenteesta 2087 poistettu savi 2007; maatuneen maa-aineksen / puun linjat E-W (2902-2920-2903 ja 2009) näkyvissä. Ruuduissa 95-96/503-504: poistettu kivet 2046c,d,e ja f; näkyvissä orgaanispitoinen maa-aines (2065). Ruuduissa 98/500-501: näkyvissä puujäänteet 2918, 2923 ja 2917. (MS3)
34 Alue 96-98/500-503. Ruuduissa 96-97/500-503: rakenne 2087 kokonaan näkyvissä: puu/nokilinjat E-W (2925-2902-2920-2903-2048 sekä 2016-2911 ja 2921a-2921b). Ruuduissa 98/500-501: puujäänteet 2918-2919 ja 2917 kokonaan esillä. 97-98/501-502: poistettu silttinen 2019; näkyvissä siltinsekainen kerros 2045. (MS4)
35 Alue 97-98/500-501. Ruuduissa 97-98/501-502: poistettu siltinsekainen kerros 2045; näkyvissä noen värjäämä 2072. Ruuduissa 98/500-501: poistettu puujäänteet 2917, 2918, 2919 ja 2923; esillä puujäänteet 2924 ja 2928 sekä maa-ainekset 2076 - 2080, joissa palamisen merkkejä. (MS5)
36 Alue 95-98/500-507. Ruuduissa 97-98/503: rakenne 2089 tulossa esiin näkyvissä puujäänteitä N-S (2939, 2940, 2941). Ruuduissa 97/500-501: rakenne 2100 tulossa esiin, näkyvissä puujäänteitä N-S (2927, 2929, 2931 sekä 2932, 2936, 2943, 2945). Ruudussa 98/500: poistettu puujäänne 2924; esillä puujäänteet 2937, 2938. Ruuduissa 96/504-507: rakenne 2903 hahmottumassa. (MS6)
37 Alue 95-98/500-503. Ruuduissa 96-97/500-502: rakenteet 2087 ja 2100 purettu. Ruuduissa 96-97/501: rakenne 2114 tulossa esiin, näkyvissä puujäänteitä (2968, 2969). (MS7)
38 Alue 93-98/497-503. Ruuduissa 96-97/501: rakenteen 2114 länsiosan puujäänteet näkyvissä. Ruuduissa 96/500-502: rakenne 2240 tulossa esiin, näkyvissä puujäänne 2979. Ruuduissa 96-98/502-503 rakenne 2220 tulossa esiin, pohjois-etelä-suuntainen linja hahmottumassa. (MS8)
39 Alue 95-98/500-503. Ruuduissa 96-97/501: rakenne 2114 näkyvissä lähes kokonaan. Ruuduissa 96/500-502: rakenne 2240: puujäänne 2979 kokonaan näkyvissä. Ruuduissa 97-98/503: rakenne 2089 purettu. Ruuduissa 97-98/501-502: rakenne 2133 tulossa esiin, näkyvissä puujäänteet 2990, 2991. Ruuduissa 96-97/502-503: näkyvissä siltinsekaiset maa-ainekset 2127, 2128. (MS9)
40 Alue 93-98/498-504. Ruuduissa 94-95/500-503: rakenne 2150 hahmottumassa; puujäänteitä E-W (2994, 2995), kiviä (2017, 2062). Ruuduissa 95-98/504: rakenne 2144 tulossa esiin; puujäänteitä N-S ja E-W (2986, 2988, 2987), löyhä maa-aines (3140). Ruuduissa 95-96/498-501: rakenteen 2240 puujäänteet 2978-2977-2979-2980 esillä. Ruuduissa 96-98/498-500: ns. pohjasavea edeltävä likainen savi (2040 - 2130) näkyvissä. (MS10)
41 Alue 94-96/500-503. Ruuduissa 94-95/500-502: rakenteen 2150 länsiosa esillä. Ruuduissa 94-95/500-503: rakenteen 2150 eteläpuolella orgaanisensekainen maa-aines (2011-2139b). Ruuduissa 96/500-502: rakenne 2240 (2979 - 2980 - 2977). Ruuduissa 95/500-502: rakenteiden 2150 ja 2240 välisellä alueella savet 2138 - 2148. Ruuduissa 95-96/502: hahmottumassa olevan rakenteen 2220 länsi- ja itäpuoliset maa-ainekset poikkeavat toisistaan. (MS11)
42 Alue 95-97/500-503. Ruuduissa 95-97/502: rakenne 2220 näkyvissä; orgaanisensekainen maa-aines 2160 - 2160b, puujäänteitä N-S (2998 - 2998b); risteyskohta rakenteen 2240 kanssa ruudussa 96/502 (2106b) ja rakenteen 2150 kanssa ruudussa 95/502 (2161). Ruuduissa 96-97/503: poistettu siltinsekaiset maa-ainekset 2126 - 2128 - 2099; palokerros 2151 näkyvissä. Ruudussa 95/503: maa-aineksessa maatuneen puun silppua (2997 - 2157). (MS12)
43 Alue 95-97/502-503. Ruudussa 95/503: rakenteen 2150 itäosa tulossa esiin puusilpunsekaisen maa-aineksen alta (E-W puujäänne 2995). Ruudussa 96/502: rakenteen 2240 itäpää esillä; rakenteiden 2240 ja 2220 risteyskohta (rakenne 2201) tulossa esiin. (MS12b)
44 Alue 95-98/503-504. Rakenne 2144. (MS13) 1:10
45 Alue 95-98/503-504. Ruuduissa 96-98/503-504: rakenne 2144. Ruuduissa 95-96/503-504: rakenteen 2144 eteläpuolella maa-aines orgaanisensekaista (2174-2997-2176-2177). (MS14) 1:10
46 Alue 95-96/503-504. Ruuduissa 96/503-504: rakenteen 2144 eteläosa, näkyvissä myös rakenteen itäisimmät puujäänteet (3194-3139-3195-3142). Ruuduissa 95-96/503: rakenteen 2144 länsipuolella maa-aines siltinsekaista (2166-2178). Ruuduissa 95/503-504: rakenteen 2144 eteläosan ja rakenteen 2150 itäosan (puujäänne 2995) välisellä alueella orgaanisensekaisia maa-aineksia (2176 - 2180 - 2184) ja kiviä sekä palanutta savimurua (2165). (MS15) 1:10
47 Alue 95-98/500-503. Ruuduissa 96-97/501-502: rakenne 2114 näkyvissä kokonaan (N-S-puujäänteet 2825). Ruuduissa 97-98/500-502: rakenne 2133 näkyvissä lähes kokonaan (SSW-NNE-puujäänteet 2990); rakenteiden 2133 ja 2114 välissä palanut savi 2123. Ruuduissa 97/500-501: rakenne 2075 ennen purkamista. Ruuduissa 95-98/502: rakenne 2220 näkyvissä kokonaan. Ruuduissa 95-96/500-502: rakenteen 2240 itäosa näkyvissä kokonaan; rakenteiden 2220 ja 2240 risteyskohta ruudussa 96/502 = rakenne 2201. Ruuduissa 94-95/500-503: rakenne 2150 näkyvissä kokonaan. Ruuduissa 96-98/500: ns. pohjasavea edeltävä likainen savi 2130 esillä. (MS16)
48 Alue 94-95/500-503. Rakenne 2150 ennen purkamista; ruudussa 95/502 näkyvissä rakenteen 2220 eteläosa. (MS17) 1:10
49 Alue 95/502-503. Rakenteen 2150 purku: poistettu puujäänteet 2994 - 2995; näkyvissä pienikokoisia puujäänteitä. (MS18) 1:10
50 Alue 95/502-503. Rakenteen 2150 purku: rakenteen alta tulossa esiin orgaanisensekainen savi 2211. (MS18b) 1:10
51 Alue 95/501-503. Ruuduissa 95/501-502: rakenne 2150 purettu; näkyvissä E-W-suuntainen kouru 2213. Ruudussa 95/502: rakenteen 2220 eteläosa tullut esiin rakenteen 2150 alta. Ruuduissa 95/501-502: näkyvissä rakenteen 2240 eteläisin puujäänne 2977b; rakenteiden 2240 ja jo puretun rakenteen 2150 välisellä alueella savia (2153 - 2154 - 2191). Ruuduissa 95/502-503: rakenteen 2220 itäpuolella siltin- ja orgaanisensekaisia maa-aineksia (2162 - 2218 - 2204 - 2216 - 2217). (MS19) 1:10
52 Alue 97/500-501. Rakenteen 2075 purku: kaivettu rakenteen itäosaa (profiili A-B); näkyvissä orgaanisensekaista silttistä maa-ainesta (2221 - 2222). (MS20a) 1:10
53 Alue 97/500-501. Rakenteen 2075 purku: poistettu yksiköt 2221 - 2222; näkyvissä palanutta pintaa (2223) ja pienikokoisia puujäänteitä. (MS20b) 1:10
54 Alue 97/500-501. Rakenteen 2075 purku: rakenteen itäosa kaivettu sen etelä- ja itäpuolella olevien puujäänteiden tasolle. (MS20c) 1:10
55 Alue 97/500-501. Rakenteen 2075 purku: kaivettu myös rakenteen länsiosaa (profiili A-B); näkyvissä oleva maa-aines orgaanisensekaista (2225). (MS20d) 1:10
56 Alue 97/500-501. Rakenteen 2075 purku: profiilin A-B itäpuolella tulossa näkyviin savinen pinta (2227). (MS20e) 1:10
57 Alue 97/500-501. Rakenteen 2075 purku: savi 2227 näkyvissä koko puretun rakenteen alueella; paalunsija 2226 tullut esiin. (MS20f) 1:10
58 Alue 95-98/500-502. Rakenne 2114 purettu, rakenne 2133 purettu, rakenne 2075 purettu; purettujen rakenteiden alta tullut näkyviin harmahtavia savia sekä ns. pohjasavea edeltäviä likaisia savia (2130 - 2231 - 2198), jossa näkyvissä muutamia mahdollisia paalunsijoja. Ruudussa 96/502: rakenne 2201 näkyvissä kokonaan rakenteiden 2220 ja 2240 risteyskohdassa. (MS21)
59 Alue 96-97/500-501. Ruuduissa 96/500-501: rakenteen 2240 itäosa (2979 - 2980) ennen purkamista. Ruuduissa 96-97/500-501: näkyvissä useita mahdollisia paalun/seipääsijoja. (MS21b)
60 Alue 95-97/500-502. Rakenne 2240 ennen purkamista sekä rakenteet 2220 ja 2201 ennen purkamista. (MS23) 1:10
61 Alue 94-98/500-502. Ruuduissa 95-98/500-502: rakenteet 2220 ja 2201 purettu, rakenne 2240 purettu lähes kokonaan; purettujen rakenteiden kohdalla ns. pohjasavea edeltävässä savessa kourumaiset painanteet. Ruuduissa 96-98/500-502: kaikki näissä ruuduissa ns. pohjasavea edeltävän saven pinnassa esiin tulleet mahdolliset paalunsijat näkyvissä; ruutujen pohjavaaitukset. (MS22)
62 Alue 92-98/496-499. Ruuduissa 95-96/496-499: purettu rakenteen 2240 länsiosa; puretun rakenteen kohdalla ns. pohjasavea edeltävässä savessa kourumainen painanne. Ruuduissa 94-98/497-499: kaikki näissä ruuduissa ns. pohjasavea edeltävän saven pinnassa esiin tulleet mahdolliset paalunsijat näkyvissä; ruutujen pohjavaaitukset. (MS24)
63 Alue 96-98/500-503. Ruuduissa 96/500-502: rakenne 2240 purettu kokonaan; pohjavaaitukset puretun rakenteen kohdalta. Ruudussa 96/502: puretun rakenteen 2201 kohdalla kaksi suurehkoa kiveä. Ruuduissa 95-98/503: tulossa esiin savinen pinta (2242), jonka eteläosassa jo näkyvissä ns. pohjasavea edeltävä likainen savi (2270). (MS24b, MS25)
64 Alue 93-98/502-504. Ruuduissa 94-97/504: rakenne 2277 purettu; puretun rakenteen kohdalla ns. pohjasavea edeltävässä savessa suhteellisen syvä kourumainen painanne. Ruuduissa 93-98/502-504: alue ns. pohjasavea edeltävää saveen (2270) asti kaivettuna; ruutujen pohjavaaitukset. (MS24c)
65 Alue 96-97/504. Rakenne 2277: purettu keskenään ristikkäiset puujäänteet (rakenne 2144, kartta MS14); näkyvissä löyhä maa-aines 3196 ja suurehkoja kiviä. (MS26) 1:10
66 Alue 95-97/504. Ruuduissa 96-97/504: rakenne 2277. Ruuduissa 96-97/504: savi 3289. Ruuduissa 95-96/504: rakenne 2285 (2850 - 3316 - 3240). Ruudussa 95/504: tulossa esiin suurikokoinen metalliesine. (MS26b) 1:10
67 Alue 95-97/504. Rakenne 2277: puujäänteet 2846 ja 2818 kokonaan esillä; siltinsekaisen (2172) ja savisen (2289) maa-aineksen raja näkyvissä. Ruuduissa 95-96/504: rakenne 2285: poistettu puujäänne 2850; salvoskohta näkyvissä. (MS26c) 1:10
68 Alue 95-97/504. Ruuduissa 96-97/504: rakenne 2277: rakenteen itälaidassa ns. pohjasavea edeltävä savi (2295) näkyvissä, länsilaidassa muutamia puujäänteitä edelleen maassa; rakenteen pohja selvästi kourumainen. Ruudussa 95/504: suurikokoinen metalliesine orgaanisensekaisessa maassa 2185. (MS26d) 1:10
69 Alue 96-103/504-510. Yleiskartta vuoden 1996 kaivauksen lähtötilanteesta. (ES1, JMV1a,b)
70 Alue 98-103/504-509. Puujäännökset 3056, 3057 ja 3059; saveus 4071; multainen kiviä sisältynyt yksikkö 4076; tuhkan värjäämät hiekkayksiköt 4085 ja 4111, hiekkaraita 4112; maatuneesta orgaanisesta aineksesta muodostunut yksikkö 4078; noen ja maatuneen orgaanisen aineksen värjäämä, kiviä sisältävä yksikkö 4101; laajat hiekkayksiköt 4027, 4164, 4053; hiekassa 4027 näkyvät mullalla täyttyneet pyöreät reiät 4158a-h; puulinjan jäännökset 4167a ja 4167c ja niihin liittyvät maatuneet raidat 4167b ja 4167d sekä puujäännökset 3112, 4144ab, 4108 yksikön 4019 alueella. (ES3, JMV3)
71 Yksityiskohtakartta puujäännöksistä 3056, 3057, 3059, 3123-3125 sekä 3129. (JMV 8) 1:10
72 Kumuloituva profiili ruuduissa 100/502-506. (JMV9)
73 Profiili puujäännöksen 3056 alla. (JMV10) 1:10
74 Yksityiskohtakartta puujäänteestä 3112 siihen liittyvine yksikköineen. (JMV15)
75 Yksiköt ruuduissa 98-100/504-505 puujäänteen 3112 poistamisen jälkeen. (JMV22B)
76 Yksityiskohtakartta puujäänteistä 3071A, 3139 ja 3195 niihin liittyvine yksikköineen. (JMV23A)
77 Rakenne 3360: yksiköt ruuduissa 98-100/504-505 yksiköiden 3149, 3150 ja 3190 poistamisen jälkeen. Puujäänteet 3148a-d ja 3339a-b ja 3358. (JMV35)
78 Rakenne 3360: pystyt puujäänteet 3148a-d, 1279a-c, 3368a-e ja 3399 ruuduissa 98-100/504-505 niihin liittyvine yksikköineen. (JMV39)
79 Rakenne 3360: ruudut 98-100/504-505 pohjaan kaivettuna. (JMV41)
80 Puujäänteet 3071, 2906, 3039, 3049 (3039 + 3040), 2942 ja 2950 ruuduissa 95-97/504-507 niihin liittyvine yksikköineen. (JMV6)
81 Puujäänteet 3039, 3040, 3071, 2906, 2942, 2950, 2976, 3139, 3140, 3182 ruuduissa 95-98/504-508 niihin liittyvine yksikköineen. (JMV13)
82 Yksityiskohtakartta puujäänteistä 3039. 3040, 3169, 2950, 3071, 2906, 3184, 3187 ruuduissa 96/504-505. (JMV16) 1:10
83 Puujäänteet 3071A, 2906, 3169A, 3139, 3194, 3195 yksikön 3130 poistamisen jälkeen ruuduissa 95-97/504-508 ja niihin liittyvät yksiköt. (JMV20)
84 Yksityiskohtakartta puujäännösten 3071, 3169, 2906, 3039 ja 3040:n alaisesta kiveyksestä ruuduissa 95-96/505 sekä yksikkö 3130. (JMV21)
85 Puujäänteet 3139, 3194, 3195 ruuduissa 96-97/504-505 sekä niihin liittyvät yksiköt. (JMV22A)
86 Yksityiskohtakartta puujäänteistä 3071A, 3169A, 3194, 3195, 2906 sekä niihen liittyvistä yksiköistä ruuduissa 95-96/504-505. (JMV24)
87 Ruudut 95-97/504-505 yksikön 3211 poistamisen jälkeen. (JMV25)
88 Puujäänteet 3169A, 3195, 3240-3244 sekä niihin liittyvät yksiköt ruuduissa 95-97/504-508. (JMV26)
89 Puujäänteet 3039, 3159-3171, 2942, 2950 ruuduissa 96/505-508. (JMV17)
90 Yksityiskohtakartta puujäännöksistä 3308 ja 3316 sekä muista yksiköistä ruuduissa 95-97/506-508 (JMV32B) 1:10
91 Alue 95-97/505-506. Ruuduissa 96/505-506: E-W-suunt. puujäänne 3316, jonka eteläpuolella maa-ainekset multaisia. Ruudussa 95/506: tulossa esiin E-W-suuntainen puujäänne 3310. Ruudussa 96/506: tulossa esiin kourumainen rakenne 2327 (yksikkö 2304). Ruuduissa 96-97/504-506: kova savipinta 3333 - 3289. (MS27)
92 Alue 95-97/505-509. Ruuduissa 96/505-509: E-W-suunt. puujäänne 3316 - 2856 kokonaan esillä. Ruuduissa 95-96/507-509: puujäänteiden eteläpuolella silttinen maa-aines (3307). Ruuduissa 96-97/507: N-S-suunt. puujäänne (3308), silttisiä maa-aineksia (2312 - 2311) sekä mahdollisia paalunsijoja (3311, 3338, 3324). (MS29)
93 Alue 95-97/504-509. Ruuduissa 95-96/504-509: rinnakkaiset E-W-suunt. puujäänteet; 3316 - 2856 ja 3310 sekä kouru 2327. Ruuduissa 95-97/504: rakenne 2277 purettu. Ruuduissa 95-96/504-505: rakenne 2285: näkyvissä kiviä ja paalunsija 3325. Ruuduissa 97/50-506: kuoppa 2321 sekä mahdollisia paalun/seipäänsijoja (3234 - 3234b, 3290) savessa 3333. (MS30)
94 Alue 95-97/504-508. Ruuduissa 95-97/504-506 tilanne pääosin sama kuin kartassa 93. Ruuduissa 96-97/507: hiekkainen maa-aines 2335. Ruudussa 96/508: näkyvissä mahdollinen paalunsija 2331. (MS30b)
95 Alue 95-97/504-508. Ruuduissa 96/504-506: poistettu puujäänne 3316, näkyvissä rakenteen 2327 länsiosa. Ruuduissa 95-96/504-505: rakenne 2285 purettu. Ruuduissa 95-97/507: näkyvissä mahdolliset paalunsijat 3338, 3311 ja 2339. 96/507-508: maa-aines kuivaa (2336). (MS30c)
96 Alue 95-97/504-509. Ruuduissa 95-96/505-508: puujäänne 3310 ennen poistamista, puujäänteen eteläpuolella maa-aines multaista (3309). Ruudussa 96/505: N-S-suuntainen puujäänne 2861. Ruudussa 96/507: rakenteen 2327 itäpäässä mahdollinen paalunsija 2344. Ruuduissa 96/508-509: puujäänne 2856 poistettu; esillä N-S-suunt. puujäänne 2862, maa-ainekset kuivia (2347 - 2348). (MS30d)
97 Alue 95-96/505-509. Ruuduissa 96/505-508: kouru 2327 kokonaan näkyvissä, kourun pohjoispuolella savi 3333. Ruuduissa 95-96/505-506: puujäänne 3310 poistettu, näkyvissä siihen liittyvä maatunut maa-aines 3310a. Ruudussa 96/509: puujäänteen 3310 itäosa (2864) jää modernin salaojan 2314 alle. Ruuduissa 96/507-509: mahdollisten paalunsijojen 2344 - 3311 - 2339 - 2353 itäpuolella hiekka 2335 sekä kuiva maa-aines 2348. (MS30e)
98 Alue 95-97/505-509. Ruuduissa 96-97/505-507: savipinta 3333 kokonaan näkyvissä, kuoppa 2321 kaivettu pohjasaveen asti. Ruuduissa 95-97/505-509: ruutujen pohjavaaitus. (MS30f)
99 Puujäänne 3084 sekä muut yksiköt ruuduissa 97-102/510-511 yksikön 3082 poistamisen jälkeen. (JMV7)
100 Puujäänne 3084 sekä sen länsipuoliset yksiköt kiveysten 3008, 3024 ja 3025 sekä yksiköiden 3011, 3012 ja 3020 poistamisen jälkeen. (JMV19)
101 Puujäänne 3084 ja sen länsipuolinen kiveys siihen liittyvine yksikköineen yksikön 3023 poistamisen jälkeen ruuduissa 96-99/508-510. (JMV23B)
102 Ruudut 97-99/510 puujäänteen 3084 poistamisen jälkeen. Puujäänteet 3248 ja 3249 sekä niiden itäpuoliset yksiköt. (JMV29)
103 Yksityiskohtakartta puujäännöksestä 3320 ja siihen liittyvistä yksiköistä ruuduissa 98-99/509. (JMV33)
104 Yksityiskohtakartta puujäännöksestä 3349 ja siihen liittyvistä yksiköistä yksikön 3295 poistamisen jälkeen ruuduissa 97-99/509. (JMV34)
105 Yksityiskohtakartta ruuduista 97-99/509-510 yksiköiden 3270, 3292B ja 3353 sekä puujäännösten 3281 ja 3349 poistamisen jälkeen. (JMV37)
106 Yksityiskohtakartta ruuduista 97-99/509-510. (JMV40)
107 Yksikkö 3009. (JMV12)
108 Yksikkö 4071 ja siihen liittyvät yksiköt. (JMV27Aa)
109 Yksiköt 3284-3290 ruuduissa 96-97/505-508. (JMV27Ab)
110 Yksikön 4071 poistamisen jälkeinen tilanne sekä puujäännökset 3308, 3310 ja 3316. (JMV31)
111 Kiveys ruuduissa 97-98/507-508: yksiköt 3012 ja 3144. (JMV14)
112 Yksityiskohtakartta kiveyksestä ja siltityksestä sekä muista rakenteista ruuduissa 97-98/507-509 yksiköiden 3008, 3009 ja 3012 poistamisen jälkeen. (JMV18) 1:10
113 Kiveys ja muut rakenteet ruuduissa 97-99/508-510 yksiköiden 3011, 3152 ja 3155 poistamisen jälkeen. (JMV27B)
114 Yksityiskohtakartta yksiköiden 3217 ja 3154 poistamisen jälkeisestä tilanteesta ruuduissa 97-98/508-509. (JMV28) 1:10
115 Yksityiskohtakartta ruuduista 97-99/507-510 yksikön 3217 ym. poistamisen jälkeen. (JMV30)
116 Yksityiskohtakartta yksiköistä 3272 ja 3275 sekä niihin liittyvistä muista yksiköistä ruuduissa 97-99/508-509. (JMV32A) 1:10
117 Kumuloituvat profiilit A-B ja C-D ruuduissa 98-100/508-510. (JMV2) 1:10
118 Kiveys ja muut rakenteet yksikön 3020 poistamisen jälkeen ruuduissa 98- 99/508-509. (JMV11)
119 Yksikkö 3010 ruudussa 98/507. (JMV4) 1:5
120 Yksityiskohtakartta yksiköistä 3010 ja 3151 ruuduissa 97-98/507-508. (JMV36)
121 Profiilikartta yksiköistä 3010 ja 3151. (JMV38) 1:10
122 Kartta saveuksesta 4023 ja sen alle menevästä multamaisesta, kiviä sisältävästä yksiköstä 4076. (ES1:1)
123 Kartta alueesta 100-102/504-509: ruuduissa 100/505-509 erilaisia tiiviitä saveuksia (4023, 3009, 4070, 4071, 4073), merkittävimpinä 4071=4073, joka menee muiden saveusten alle; maatunut puulinja 4049ab; puulinja 4005 ulottuu lännessä paalunjälkeen 4000-4001 asti ja idässä kiveykseen 4011; puulinja 4074-4075. (ES2) (Kartta 70 kuuluu »stratigrafisesti» tähän väliin.)
124 Alue 101-102/504-506: E-W-suuntaisen puulinjan 4005 hahmo näkyy, kun tahmeaa maatunutta yksikköä 4078 on kaivettu alaspäin. (ES3:1)
125 Alue 101-102/504-506: Yksikkö 4078 ja mureaa maatunutta ainesta sisältävä 4104 muodostavat keskenään kulman; 4104 jatkuu saveuksen 4113=4109 alle. (ES3:2)
126 Alue 103/504-508: E-W-suuntainen katkelmallinen puulinja 4167(a-e); 4167a:n kanssa mahdollisesti salvoksen muodostava 4160a+b. (ES3:3)
127 Alue 103/504-508: Hiekkayksiköt 4027 ja 4053 rajautuvat tummaan W-E-suuntaiseen noen ja maatuneen orgaanisen aineksen värjäämän laitaan 4175, joka puolestaan ulottuu 1700-luvun kivijalan alle. (ES3:4)
128 Alue 97-103/504-512: Saveus 4071 edelleen paikallaan; 4071:n N-puolella maatuneen orgaanisen aineksen värjäämää maata 4104=4135, 4157, 4039bc, sekä savisempaa maata 4126ab; linjan x = 103 N-puolelta lisää esiin tulleita pieniä reikiä (4180, 4181, 4182, 4183, 4185, 4186); 4158e, 4158g ja 4158h näkyvissä edelleen; kiveys 4011b paremmin esillä,näyttää siltä kuin olisi tukenut kaksoispaalua 4191; linjan y = 510 E-puolella laaja, pääasiassa palanutta savimurua sisältävä yksikkö 3118, jonka alta pilkistää osittain hiiltyneitä puunjäännöksiä (4192a-d); pitkänomainen tuhkanvärjäämä osittain vaaleankeltainen hiekka (3086, 3087, 3177), joka menee osittain puujäännöksen 3084 alle; tuhkan värjäämä osittain keltainen hiekka (4203, 5106a); ruskeaksi värjäytyneestä savesta muodostunut 5139a, joka menee noen värjäämän, laajan yksikön 5002:n alle; ruutujen 97-99/511-512 alueella laaja tumma yksikkö (3082b=5002). (ES4)
129 Kartta kiveyksestä 4011, kun siitä oli poistettu maata päältä; E-W-suuntainen leikkaus 4011:sta. (ES4:1)
130 N-S-suuntainen leikkaus puulinjojen 4004 alta, mukana paalunreikä 4022 ja paalunjälki 4000 sekä sen kiveys 4001. (ES4:2)
131 Alue 100-103/504: Puulinjastoa linjan y = 504 molemmin puolin; »multapenkki» 4076; tuhkan värjäämä hiekka 4112 ja saveus 4071; siniharmaa, sitkeä savi 4149, joka paljastui palaneen savimuruyksikön 4019 alta; nokiset hiekkayksiköt 4153 ja 4154, jotka tulivat 4019 alta. (ES4:3)
132 Alue 100/505-509: Yksikön 4070 alta paljastaneet erilaiset savet ja hiekkaläiskät sekä niiden keskinäinen stratigrafia; 4070 N-reunan alta paljastunut maatuneen orgaanisen värjäämä maa 3330, 3334, 4122 sekä siihen liittyvä hiekka 4147 ja hiiltynyt puunjäännös 3325. (ES4:4)
133 Alue 101/504-506: Puulinjan 4049ab alta tullut värjäytynyt laita 4127=3330=3334=4122=4141; edelliseen liittyvä tuhkan värjäämä hiekka 4129, osittain keltainen (4262); osittain em. hiekan päälle ulottuva puulinjaryväs 4263, 4265a-f, 4137; paalunkiveys 4306. (ES4:5)
134 Alue 97-102/510-511: Palaneen savimuruyksikön alta paljastuneet puujäännökset 4192, 4209, 4233; 3118:n alta paljastunut maatunutta sisältävä yksikkö 4207; tuhkan värjäämä harmaa hiekka 4203a; puujäännösten välissä näkyvät hiekat 4189, 4211, 4219, 4222, 4220, 4221; ruutujen 97-98/510-511 alueella kivinen ja hiekkainen ruskeanharmaa savi 4195; ruudussa 97/511 ison kiven ympärillä resentti alue 4197. (ES5)
135 Alue 100-102/511: Hiekkayksikkö 4203a muuttuu enemmän puuhaketta sisältäväksi 4203b:ksi, joka rajautuu keltaharmaasen silttiseen saveen 4238 ja 4206; 4203b:n alta pilkistää keltainen hieno hiekka/siltti 4239a-d; W-suunnassa 4203b:n alle menee möyheä savi 4226. (ES5:1)
136 Alue 97-102/510-511: 4226 esillä, sisältää löyhän kiveyksen 4242; hiekan 4203ab alta paljastui puusilppua sisältänyt savi 4248ab, jota reunustaa osittain sen alle ulottuva vaalea hieno hiekka/siltti 4239 ja jäännös 4203:sta; kaksi N-S-suuntaista vähäistä puulinjaa 4241 ja 4251; kiveys 4250, jonka N-puolella hiiltynyt puun jättämä raita 4243; vaaleankeltainen hieno hiekka/siltti 4245; 4195 vaihettunut 4236:ksi, joka on multamaisempaa. (ES6)
137 Alue 99-102/510-511: Puusilppua sisältäneen saven 4248 ja vaalean hiekan 4239 keskinäinen stratigrafia 4239 ulottui edellisessä välitasossa 4248:n alle, tässä tasossa sen päälle, eli kyseesä on »haitaristratigrafia» samoin 4203:n osalta. (ES6:1)
138 Alue 97-103/504-511: Maatuneen orgaanisen värjäämä linja 4127=3330=3334=4122=4141 sekä sen N-puolella ja mahdollisesti siihen liittyvät paalunjäljet 4022 ja 4306; puunjäännösrykelmät 4137, 4263, 4265a-f; ruutujen 102-103/504-507 alueella esiin tullut pienten paalunreikien rykelmä (yhteinen yksikkönumero 4282); ruudussa 101-102/508-509 oletetun rakennuksen kulman alueelta esiin erittäin nokinen ja hiilinen yksikkö 4271,jota ympäröi jo aiemmin esillä ollut tuhkan värjäämä hiekka 4106; linjan y = 510 E-puolella saviyksikkö 4226 ja sen S-puolella hieman kiinteämpi savi 4303; saveukset 5548 ja 4302; kartassa 136 esillä ollut kiveys 4250 näyttää tässä jatkuvan kiveyksenä 4284, joka eroaa edellisestä siinä suhteessa, että se on ladottu puusilppukerrokseen 4248b:n päälle; ruutujen 97-98/510-511 alueella vähäisiä puunjäännöksiä 3363 sekä 4256 ja 4257, jotka mahdollisesti muodostavat salvoksen; em. puujäännöksen ympärillä kiviä sekä erittäin kuivaa hiekansekaista maata 4288, joka rajautuu resenttiin ojaan 3004; maa selvästi sekoittunutta ruudussa 97/511-512. (ES7)
139 Alue 100-101/508-509: Kiveyksen 4038 ympäristö, oletettu rakennuksen kulma; erilaisia savia, osa hiekansekaista; 4283:n alta luukeskittymä; noki- ja hiiliyksikkö 4271 kokoinaisuudessaan. (ES7:1)
140 Kartta kiveyksestä 4038; N-S-suuntainen leikkaus 4038:sta. (ES8)
141 Alue 97-102/509-511: Puusilppua sisältänyt yksikkö 4248b ulottuu resentin ojan 3004 reunaan asti; likaisen saven muodostama raita 4314 ruuduissa 99-100/509 näyttää jatkuvan samaa »linjaa» kuin J.-M. Vuorisen aikaisemmin kaivama kouru ruudussa 97-98/509; kiveykset 4038 ja 4011 kaivettu pois; 4248b rajautuu W-suunnasta kovaan raidalliseen, pääosiin kellertävään saveen 4309. (ES9)
142 Alue 97-100/509-511: 4248b vaihettunut 4248c:ksi jossa vähemmän puuhippuja saven seassa; 4309:n alta hiekkaraita 4308 ja 4316 (tuhkan värjäämä), sekä erittäin kova tumman harmaa savi 4321; ruudussa 97-98/511-512 tuli esiin kolme puujäännöstä 4324a-c suhteelisen syvältä, 4284 jatkui puiden alle; oja linjan y = 511 E-puolella alkoi hahmottua (tähän karttaan lisätty ojaa peittävä vaalea savi 5611 ja sitä reunustava ruskehtava savi 5643). (ES10)
143 Alue 97-104/510-515. Yleiskartta vuoden 1996 kaivauksen lähtötilanteesta. (JMV1c, SR1)
144 Alue 102-103/515. Alueen koilliskulma 1. stratigafisen tason poistamisen jälkeen. (SR2)
145 Alue 101-102/515. »Keskuskompleksin» itälaitaa 1. tason poistamisen jälkeen. (SR3)
146 Alue 100-103/514-515. »Keskuskompleksin» alue 5000:n poistamisen jälkeen. (SR5)
147 Alue 99-102/513-514. 5002:n poistamista. (SR6)
148 Ruutu 100/515. 5050b:n ja 5002:n raja. (SR8)
149 Alue 98-100/514-515. Keskusalue 5002:n jälkeen. (SR9)
150 Alue 98-104/511-515. 2. laaja tilannekartta. (SR11)
151 Alue 97-99/512-515. 3. laaja tilannekartta. (SR15)
152 Alue 97-99/512-515. 4. laaja tilannekartta. (SR 16)
153 Alue 97-108/511-515. Tilanne osa-aluevastaavan vaihtuessa lokakuun alussa. (MS31)
154 Alue 97-104/511-515. Ruutujen 100-103/511-515 alueelta poistettu vaaleita savia (mm. yksiköt 5550, 5541), näkyvissä yleissävyltään ruskea savipinta (mm. yksiköt 5542, 5544); rakenne 5720 (N-S-suuntainen kouru) hahmottumassa ruutujen 97-102/511-512 alueella (yksikkö 5572, ks. vaaitusluvut); alueen eteläosasta poistettu useita pienikokoisia noen / hiilen värjäämiä maayksiköitä (mm. 5510, 5511, 5512, 5522, 5522b) sekä muutamia puujäänteitä (mm. 5903, 5905); alueen itäosassa hahmottumassa ns. pienalue D (mm. yksiköt 5537, 5535, 5534, 5500). (MS32)
155 Alue 97-108/511-515. Koko itäkaistaleen kartta: ruutujen 100-102/512-515 alueelta poistettu orgaanisensekaisia ruskehtavia savia (mm. 5542), näkyvissä harmahtava savi 5572; rakenne 5720 hahmottumassa selvemmin ruuduissa 97-102/ 511-512; 5720:a vastaan kohtisuora puujäänne 5908 näkyvissä kokonaan; ruuduissa 97-98/513-514 tulossa esiin useita pienikokoisia puujäänteitä (mm. 5910, 5910b, 5906); ruudussa 99/515 puujäänne 5911 jää osittain profiiliin, pienalue D erottumassa selkeämmin omaksi kokonaisuudekseen; alueen pohjoisosassa (ruudut 105-108/513-514) poistettu useita pienikokoisia yksiköitä (mm. 5557, 5563, 5564), näkyvissä yhtenäinen savipinta 5542; rakenne 5703 purettu ruuduista 107-108/513-514. (MS33)
156 Alue 97-100/513-515. Pienalue A kokonaisuudessaan: näkyvissä useita puujäänteitä, jotka näyttäisivät muodostavan kulmauksen ruudussa 98/515 (yksiköt 5910b, 5906); noen ja hiilen värjäämien yksiköiden ja yhtenäisen harmahtavan savikerroksen (5572) raja näkyvissä ruuduissa 100/513-515; pienalue D kokonaisuudessaan: puujäänteet 5911 ja 5916 jatkuvat profiiliin; palokerros 5608 tulossa esiin. (MS34)
157 Alue 97-98/513-514. Detaljikartta ristikkäisistä puujäänteistä 5918, 5918b, 5919 ja 5914 sekä puujäänteistä 5912 ja 5920. (MS34b) 1:10
158 Alue 104-108/513-514. Pienalue C kokonaisuudessaan: poistettu mm. ruskeansävyinen savi 5542, näkyvissä savinen maa-aines 5605 ja linjan x = 108 pohjoispuolella voimakkaasti noen värjäämä maa 5592 ja 5593. Huom! tätä karttaa vastaava tilanne linjan x = 104 eteläpuolella on esitetty kartassa 159. (MS34c)
159 Alue 97-103/511-515. Alueen eteläosasta poistettu lähes kaikki puujäänteet (mm. yksiköt 5919, 5914, 5920), näkyvissä siltinsekainen maa-aines 5586 ja sen pohjoispuolella erittäin palaneensekainen yksikkö 5598; vaalea savi 5611 reunustaa ruuduissa 99-102/512 rakennetta 5720; alueen keskiosassa kaivettu harmahtavaa savea 5572, näkyvissä oleva 5572b hyvin samankaltaista; palokerros 5608 näkyvissä ruuduissa 99-100/515; rakenteesta 5702 on poistettu pystyasennossa olleet litteät kivet. (MS35)
160 Alue 97-100/512-515. Alueen lounaisosasta poistettu siltinsekaisia maa-aineksia (mm. 5586, 5589), ruuduissa 97-98/512-513 näkyvissä edelleen silttistä maata 5621 sekä runsaasti kiviä; hyvin selvästi palaneensekaiset yksiköt 5575 ja 5598 näkyvissä alueen keskiosassa; pienalueen D raja hahmottumassa linjalle y = 515; rakenne 5720 näkyvissä alueen länsiosassa. (MS36a)
161 Alue 97-108/511-515. Koko itäkaistaleen kartta: ruuduissa 97-98/512-513 näkyvissä runsaasti kiviä; hiilen ja noen vahvasti värjäämä alue tulossa näkyviin entistä suuremmalla alueella (yksiköt 5575, 5598); rakenne 5720 ja siihen kuuluva vaalea savi 5611 kokonaan näkyvissä alueen länsiosassa; alueen keskiosa edelleen harmahtavien savien (5572b, 5606, 5572c) peitossa; linjan y = 515 itäpuolella (pienalue D) useita pieniä yksiköitä, jotka jatkuvat profiiliin (mm. 5628, 5609); alueen pohjoisosassa ruuduissa 105-108/513-514 jakautunut siltinsekainen maa-aines 5591 sekä savien 5605-5605b; ruuduissa 106-108/512-513 puujäänne 5925 näkyvissä kokonaan. (MS36b)
162 Alue 97-108/511-515. Koko itäkaistaleen kartta: ruuduissa 99-100/513-514 näkyvissä pyöreähkö palaneensekaisten maa-ainesten alue (yksiköt 5575, 5598, 5598b); kourussa 5720 puujäänteet 5929 ja 5930 tulossa esiin; rakenteesta 5702 (ruuduissa 104/513-514) poistettu mm. yksiköt 5580, 5581, näkyvissä kookkaita kiviä; vaalea savi 5611b on kourun 5720 jatkeena ruuduissa 104-107/513; puujäänne 5925 poistettu osittain. (MS37)
163 Kouru 5720 ja siihen liittyvä vaalea savi 5611. (TP2)
164 Alue 97-103/512-515. Ruuduissa 99-100/513-514 palaneensekaisten maa-ainesten pyöreähkö alue painumassa keskeltä kuopalle (yksiköt 5598, 5598b); ympäröivät alueet pääasiassa harmahtavien jossain määrin orgaanisen- tai noensekaisten savien peitossa (mm. yksiköt 5606b, 5623, 5637, 5639). (MS37b)
165 Alue 103-105/514. Rakenteessa 5702 näkyvissä viisi kookasta kiveä, joilla kaikilla lähes sama pintavaaitus. (MS37c)
166 Alue 97-100/513-515. Pohjasavea edeltävä likainen savi 5610 tulossa esiin ruuduissa 99-100/514. (MS38a)
167 Alue 97-103/511-515. Linjan y = 515 itäpuolella yksiköt jatkuvat itäprofiiliin; pohjasavea edeltävän likaisen saven ympäristöönsä nähden kuopalla olevaa aluetta (yksikkö 5610 ruuduissa 99-100/513-514) ympäröivät harmahtavat savet (5647, 5572b, 5623, 5644). (MS38b)
168 Alue 104-105/514-515. Detaljikartta rakenteesta 5702. (MS38c)
169 Alue 100-103/513-515. Detaljikartta yksiköstä 5659 (ohut kaarnakerros pohjasavea edeltävän saven 5610 päällä). (MS38d)
170 Kartassa olennaista: ojan pohjalta esiin tulleet puut 5935, 5936, 5930, 5929, 5725, 5737; ojaan liittyvät poikittaiskourut savesta tehty »kouru» 5725, 5751, 5752, 5750; ojan pohjahsta oleva ruosteinen savi 5661; paalunreiät 4022,4306 ja 4307 ovat »rivissä»; koko alue kaivettu pohja savea edeltäneeseen kellertävään saveen 4136=4259=4305=4303=4322; näkyvillä saveen haljenneet »railot» ruuduissa 98-99/509-511. (ES11)
171 Alue 98-109/510-515. Koko itäkaistaleen pohjavaaitus: pohjasavea edeltävä savi 5610 näkyvissä koko alueella; ruuduissa 108-109/510-514 runsaasti kiviä pohjasavessa. (MS39)
172 Alue 97-102/510-513. Rakenteen 5720 pohjavaaitus. (MS40)
173 Alue 98-102/509-511. Pohjasavessa näkyneet raidat (5753) ja paalunreiät (5755a-l). (TP3)
174 Alue 107-110/496-501: luoteisalue siivottuna kaivauksen alussa, näkyvissä yksiköt 6000, 6001, 6002, 6003, 6004 ja 6006. (JH1A)
175 Alue 108-110/495-502: yksikköä 6006 kaivettu länsiosassa alaspäin, itäosassa 6002:n alta ovat paljastuneet yksiköt 6007 ja 6010, jotka myöhemmin yhdistyivät samaksi yksiköksi. Kartassa näkyy myös yksikkö 6009, kivijalan sekoittunut savi, jonka päällä kivet olivat. 6006:n ja 6007:n epäselvä rajakohta on merkitty katkoviivalla. Yksikön 6006 alta alkaa näkyä puujäänteitä. (JH2A)
176 Alue 109-110/496-498: puujäänteet 6000 ja 6005. (JH3A) 1:10
177 Alue 108-110/502-503: luoteisalueen itäosa, kun sekoittunutta savea (6009) on poistettu ja alta on tullut lisää yksikköä 6010. Kartassa näkyy myös puujäänne 6011 ison kiven pohjoispuolella ollutta puusilppua. (JH4A)
178 Alue 108-110/491-503: 6006:n ja 6007:n alta ovat paljastuneet puulinjat 6012 ja 6013. Yksiköstä 6013 on erotettu rakenteelta vaikuttanut 6020. Puu 6019 näkyy myös kartassa. Itäosasta esiin tullut kuoppa sai numeron 6014. Yksikkö 6015 on puulinjojen 6012 ja 6013 välissä ja alla ollutta orgaanista savea. (JH5A)
179 Kuopasta 6014 esiin tullut puu (esine?) 108.90/503.00, Z=612. (JH6A) 1:1
180 Alue 110/495-500: Puujäänne 6019 koko pituudessaan. (JH8A) 1:10
181 Puuesine 6017; 110.10/498.05-499.05. (JH9A) 1:2
182 Alue 109-113/509-513: Koillisalue siivottuna, tumma hiilimaa-alue 6501 paljastettu. Tämän eteläpuolella kellertävä savi 6500 ja pohjoispuolella samanlaista, 6516. Yksikkö 6515 samanlaista maata kuin 6501. 6507 näkyy myös, mustaa multamaista hiilimaata. Puujäänteet 6502 (v. 95 ajoitettu) ja 6508 näkyvät. (JH1B)
183 Alue 109-111/509-513: Yksikköä 6501 on kaivettu alaspäin ja sen muodostama tumma linja selvenee. Yksikön 6501 alta tulivat esiin puujäänteet 6509, 6512 ja 6514. (JH2B)
184 Alue 109-111/512-513: Puujäänteet 6508 ja 6509 paljastettuina profiililaajennuksessa. Jatkuvat profiiliin. (JH3B)
185 Alue 109-112/508-514: Itäosa kuvattu puujäänteiden 6508 ja 6509 poiston jälkeen. Jäljelle on jäänyt yksikköä 6501. Länsiosassa jäljellä yksikköä 6507, joka jatkuu historiallisen ajan kivijalan viertä pohjoiseen. (JH4B)
186 Pohjavaaituskartta. 1:100
187 Kaivausalueelle tehdyt koekuopat 100-112. 1:100
188 Koekuoppa 100. 1:10
189 Koekuoppa 101. 1:10
190 Koekuoppa 102. 1:10
191 Koekuoppa 103. 1:10
192 Koekuoppa 104. 1:10
193 Koekuoppa 105. 1:10
194 Koekuoppa 106. 1:10
195 Koekuoppa 108. 1:10
196 Koekuoppa 109. 1:10
197 Koekuoppa 111. 1:10
198 Koekuoppa 112. 1:10
199 Profiilikartta viemärikaivannosta. N-S-suuntaisen kaivannon länsiprofiili.
200 Detaljikartta viemärikaivannosta. E-W-suuntaisen kaivannon pohjoisprofiilissa näkynyt puujäänne ja tienpohjaan liittyneitä kiviä.

 

Takaisin sisällysluetteloon
Seuraavaan luetteloon 6.2, Yksikköluettelo.

 


Esittely | Tutkimus | Tutkijat | Työkalut