Takaisin | Portfolio | Ginipik Pages


1. Esisuunnittelu | 3. Graafinen toteutus ja äänityöt | 4. Ohjelmointi ja testaus | 5. Mitä saatiin tulokseksi?

2. Suunnittelu

J&L-rompun suunnittelussa oli, niin ristiriitaiselta kuin se kuulostaakin, samaan aikaan sekä huomattava määrä vapauksia että rajoituksia. Sisältösuunnittelussa rajat asetti Eppu Nuotion laatima tv-sarjan käsikirjoitus, jonka kanssa rompun sisältö ei saanut olla ristiriidassa. Samaan aikaan käsikirjoitus täytyi toteuttaa itsenäisesti Nuotion ollessa sidottu käynnissä oleviin tv-sarjan kuvauksiin ja J&L-kirjan puhtaaksikirjoittamiseen.

Tämä tarkoitti sitä, että Jalan & Lampun "maailmaan" ei voitu kehitellä mitään uusia päähenkilöitä eikä suuria tapahtumia tai elämänmuutoksia. Muuten allekirjoittaneella oli rompun sisällön suhteen vapaat kädet.

Kaavio esittää karkeasti lajiteltuna rompun suunnitteluun vaikuttaneet tekijät, joista seuraavaksi muutama sananen:

Alkusumu

 • Häilyvä ja alati muuttuva kokoelma vaikutteita, havaintoja ja kokemuksia
 • Lähde, josta ammennetaan ideoita suunnitteluprosessiin
 • Muistot tv-ohjelmista, kirjoista ja muusta lastenkulttuurista, josta itse nautti lapsena

Tarinan rakenteelle on multimediassa monenlaisia mahdollisuuksia:

 • Lineaarinen
 • Ei-lineaarinen
 • Varsinaista valmista tarinaa ei ole, vaan tapahtumat etenevät käyttäjän toiminnasta riippuen
 • Tarina syntyy käyttäjän mielikuvituksessa, rompun antaessa virikkeitä ja vihjeitä samaan tapaan kuin lasten keskinäisissä leikeissä.

Hahmojen ulkonäölle oli tiettyjä vaatimuksia:

 • Näköisyys tv-sarjan näyttelijöiden kanssa
 • Näköisyys Liisa Kallion kirjaversion kuvitusten kanssa. (Tässä oli pientä ristiriitaa, sillä Jussi Lammen tulkitsemalla Jalalla oli tv-sarjassa parta, jota ei kuitenkaan ollut Kallion kuvituksissa)

Sisällön suhteen tilaajat asettivat lukuisia toiveita:

 • Mahdollisimman paljon mukavaa katseltavaa
 • Mahdollisuus vuorovaikutteisuuteen kuvakirjaosiossa
 • Mahdollisuus pelata
 • Mahdollisuus ratkoa tehtäviä
 • Kevyt opettavaisuuskaan ei olisi pahitteeksi

Käyttöliittymä

 • Mahdollisimman "läpinäkyvä" ja yksinkertainen


1. Esisuunnittelu | 3. Graafinen toteutus ja äänityöt | 4. Ohjelmointi ja testaus | 5. Mitä saatiin tulokseksi?
 Takaisin | Portfolio | Ginipik Pages