Takaisin | Portfolio | Ginipik Pages


1. Esisuunnittelu | 2. Suunnittelu | 4. Ohjelmointi ja testaus | 5. Mitä saatiin tulokseksi?

Grafiikkatyöryhmä Tom, Jussi ja Christer ynnä äänimiehemme Jyrki.

3. Graafinen toteutus

Kaikki rompussa oleva grafiikka on kolmen ihmisen kolmen kuukauden työn tulos. Allekirjoittanut laati lähes kaikesta grafiikasta lyijykynäpiirrokset monistuspaperille. Nämä piirrokset skannattiin tietokoneelle, jonka avulla ne sitten puhtaaksipiirrettiin ja väritettiin.

Kaikki puhtaaksipiirrostyö tehtiin Adoben PhotoShop-ohjelmalla. Kaikki animaatioelementit piirrettiin kuvatiedostoissa omille layereilleen (=kerroksilleen) samaan tapaan kuin perinteisessä kalvoanimaatiossa esim. animoitavat ilmeet ja liikkeet voidaan piirtää omille kalvoilleen, joita sitten vain vaihdetaan taustakuvan pysyessä kuvattaessa samana.

Layerit olivat tehokkaassa käytössä: kerran kone kieltätyi tekemästä enää yhtään kerrosta lisää, koska käytössä oli jo 100.

Piirrostyön valmistuttua kaikki animaatioelementit leikattiin ja talletettiin omiksi tiedostoikseen. Samassa ruudussa esiintyville animaatioelementeille laskettiin omat 256:n värin palettinsa, joihin kuvat sitten muunnettiin. Tämän jälkeen grafiikka oli valmista ohjelmoijien suorittamaa koostoa varten. Alla esimerkkinä osa Sammakkolammen aarre-pelin kalan animaatio-osasista:

3.1. Äänityöt

Äänien toteuttaminen oli kokonaan Jyrki Tuovisen harteilla. Allekirjoittanut ja herra Backström tosin tuottivat kohtuullisen suuren osan rompun puhemaisista ja onomatopoeettisista äänitehosteista, joita käytiin äänittämässä Hollolalaisella äänistudiolla yhden päivän aikana.

Paitsi tehosteet, Jyrki äänitti ja muokkasi myös rompun spiikit eli luennat ja musiikin.


1. Esisuunnittelu | 2. Suunnittelu | 4. Ohjelmointi ja testaus | 5. Mitä saatiin tulokseksi?
 Takaisin | Portfolio | Ginipik Pages